LEDER: Det handler ikke om bro til Gåsholmen

ALLMENNHETENS FERDSEL: I Øyna-planen fra 1982/83 er den "grønne fingeren" markert med rød stripe i kartet mellom sundet og hovedstien satt av til friområde. I bestemmelsene omfatter det også turvei. Det viktige her er å fastslå allmennhetens rett til ferdsel. Å bygge bro til Gåsholmen er det ingen som har bedt om. Kart: Arendal kommune / IllustrasjonALLMENNHETENS FERDSEL: I Øyna-planen fra 1982/83 er den "grønne fingeren" markert med rød stripe i kartet mellom sundet og hovedstien satt av til friområde. I bestemmelsene omfatter det også turvei. Det viktige her er å fastslå allmennhetens rett til ferdsel. Å bygge bro til Gåsholmen er det ingen som har bedt om. Kart: Arendal kommune / Illustrasjon
Annonse:

Øyna-spørsmålet handler om noe langt mer og langt viktigere enn bro over sundet.

Flertallet i kommuneplanutvalget innstiller til bystyret å ta ut regulering av stier på Øyna og adkomst til Gåsholmen på grunn av stor motstand mot å gjøre Gåsholmen mer tilgjengelig. I innspillene, som har kommet til planstrategiforslaget for Arendal frem til 2023, synger motstanderne ut mot reguleringsforslaget med det rike fuglelivet på holmen som kjenningsmelodi – og rådmannen folder vingene.

Det til tross for at rådmannen har gjennomskuet at det i saken pågår en kampanje der i alle fall én profilert herrelandslagsspiller i håndball har signert og sendt inn en av de titalls masseproduserte uttalelsene. Alle kan riktignok mene noe, men dette er uttalelser som hører hjemme i en reguleringssak – ikke i en sak om hva slags plansaker kommunen skal jobbe med.

På det grunnlaget mener Lokalavisen Geita at det er helt urimelig av politikerflertallet å sette strek over Øyna-regulering, ettersom det ikke har vært en invitasjon til offentligheten å mene noe om akkurat det. Merknadsbildet rådmannen nå har speiler ikke alle sider av saken.

Arendal kommune har så langt spilt denne kampen uten keeper i mål og gjort målet alt for stort.

I det opprinnelige forslaget lå det an til at en reguleringsplan som skal sikre allmennheten tilgang til stier og badeplass skulle kunne vedtas politisk kanskje i 2021. Etter høringen er det kun sikring av hovedstisystemet rundt Øyna som mulig kan få et skinn av regulering, gjennom å jobbe for å få satt opp skilter som viser hvor allmennheten kan trø i graset. Det er vel og bra og veldig viktig, men det er biter i dette fantastisk flotte naturområdet som må sikres.

Det argumenteres med at kommunen ikke har ressurser til å jobbe med Øyna på grunn av en presset økonomisk situasjon og mangel på folk. I stedet skal det jobbes med å få folk ut på Flaket på Hisøy på statlig sikret grunn. Det er nok mye med bekvemt for rådmannen å få til også, ettersom det ikke er så ubehagelig mye motstand.

Regulering av stier på Øyna må ikke handle om bro til Gåsholmen. En bro kom seilende som et forslag tidlig i prosessen fra administrativt hold i kommunen, men det er ingen som har bedt om det. Det er et tiltak som kan være fint å ha, men slett ikke noe man må ha. Det er vektige argumenter for å la det være.

Men det er ingen grunn til at man ikke skal kunne komme seg til holmen uten bro, slik som stort sett alltid har gått an tidligere. Det krever imidlertid en mindre feig, men tydelig kommune, et skilt til “vassesti” til Gåsholmen og en bygartner som fjerner litt kratt, så kan alle som klarer å gå selv komme seg frem i terrenget som det ligger.

Det aller viktigste knyttet til Gåsholmen i Øyna-spørsmålet er å få tydeliggjort forholdet for den grønne fingeren fra 1982/83-planen, som går som en avstikker fra hovedstien, slik at det er mulig å ta seg ned til sundet hvor man på lavvann kan vasse over til holmen uten å risikere å bli møtt med upraktiske fysiske og ubehagelige psykiske stengsler.

I planverket fra 1982 er denne grønne fingeren satt av til friområde, nærmere bestemt park, turvei og lekeplass i tillegg til en bestemmelse om at arealet ikke kan bebygges. I dag fremstår deler av arealet som en anlagt hage.

Den før naturlige adkomsten til Gåsholmen langs strandkanten fra badeplassen Øyna for så å vasse over er ikke lenger fysisk mulig å gå – der har en brygge i tre med tiden lovlig blitt forvandlet til betong og stein og fått større areal. Det umuliggjør passering uten å trø inn på privat eiendom, og det har de færreste av oss tilhørende allmennheten lyst til.

I korrespondanse til kommunen i forbindelse med planstrategien bemerkes det at lokalbefolkningen alltid er velkommen på Øyna. Så flott! Enkelte later imidlertid til å mener at det rekker at det er hyttenaboer som er allmennheten. Men det er to forskjellige størrelser. Allmennheten omfatter oss alle. Alle som vil og kan skal ha mulighet til å ferdes i strandsonen. Derfor er det så ufattelig viktig å få regulerte forhold før allmennheten blir så snever at den kun omfatter egen familie.

Medlemmer av velforeningen på Øyna har i Lokalavisen Geita tidligere uttalt at området er en unnlatelsessynd fra kommunen. Nå kan det unngås å gjøre det igjen om bystyreflertallet bruser bare litt med fjøra og våger åpne nebbet.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: