Tar felles tak for å skape aktivitet på 17. mai

17. MAI-TILTAK: FAU-leder Marianne Kjølner på Roligheden skole, FAU-leder Elinn Høyesen og prosjektleder Vibeke Dehli i Tromøy fritidsforum samarbeider om å skape 17. mai-stemning på Tromøy. Foto: Esben Holm Eskelund17. MAI-TILTAK: FAU-leder Marianne Kjølner på Roligheden skole, FAU-leder Elinn Høyesen og prosjektleder Vibeke Dehli i Tromøy fritidsforum samarbeider om å skape 17. mai-stemning på Tromøy. Foto: Esben Holm Eskelund

Foreldreutvalgene ved tromøyskolene og Tromøy fritidsforum tar initiativ til en annerledes nasjonaldagsfeiring.

For andre året på rad er det ikke mulig å gjennomføre lokale 17. maiarrangementer på Tromøy, som følge av smittevernrestriksjoner.

Fellesskapsfølelsen

For å bøte på dette og for å legge til rette for aktivitet, har FAU-ene ved Roligheden og Sandnes skole lagt seg på samme linje for å legge til rette for en fellesskapsfølelse. Det skjer uten at det skal kunne klassifiseres som et arrangement og dermed underlegges krav om ansvarlige arrangører.
– Vi har helt fra start jobbet for å prøve å få til noe felles for hele øya, og lage et likt tilbud på det som igjen blir en annerledes 17. mai, sier FAU-leder Marianne Kjølner ved Roligheden skole.

Ut i naturen

Mens 17. mai i en normal situasjon handler om barnetog, korps, vafler, is, kaffe og pølser – og ikke minst tradisjonelle leker, har FAU-ene i år lagt opp til å lage naturstier. Den ene har utgangspunkt fra Sandnes skole og den andre ved Roligheden skole.
– På Sandnes skal det lages natursti i lysløypa, sier FAU-leder Elinn Høyesen.
Marianne Kjølner forteller at startpunktet for naturstien ved Roligheden er ved den nye gang- og sykkelveien opp i retning Vardåsen og Marisberg.

Les også: Frir til tromøyfolk for å sikre tapte 17. mai-inntekter

Nett og natur

Det jobbes for å få opp postene til naturstien allerede til helgen, slik at det ikke nødvendigvis er slik at man må gå tur på nasjonaldagen. Årsaken til at det skal komme opp noen dager før er enkel.
– Tanken bak er smittevern og at ikke alle går på en gang, sier de to.
I tillegg gjøres naturstipostene tilgjengelig fra skolenes nettsider.
– Da kan også velforeninger og andre som ønsker å lage egen natursti laste det ned og bruke den, sier Kjølner.

Ny video på gang

De to minner også om at FAU-ene ved de to skolene har opprettet digitale kronerullinger for å skaffe inntekter til FAU-ene, som på andre året på rad ikke har andre muligheter til å skaffe sårt tiltrengte penger til tiltak som går tilbake til elevene og skolemiljøet. Etter Norge stengte ned 12. mars i fjor tok Tromøy fritidsforum initiativ til å lage en helt egen musikkvideo av sangen «Venn». Den videoen fikk en så god mottakelse at prosjektleder Vibeke Dehli på nytt har kastet seg over et musikkprosjekt. Denne gangen er det ikke lokale sangere, som står for sangen, men fokuset er på dans til sangen «Til Dovre faller», som ble laget av NRK Super i fjor.
– Det blir tromøyversjonen hvor elever på barneskolene danser dansen, og det blir lagt inn video av leker, potetløp og slike ting som vi forbinder med 17. mai. Også Tromøy skolemusikkorps skal delta i denne, sier Dehli.

Lokalavisen Geita

Annonse: