Kaller forslaget uakseptabel forskjellsbehandling

SKOLEVEIFORKJEMPERE: Gro Røinaas Kvammen, Ellen Knudsen og Linda Pedersen Haugerud fra hhv. Roligheden FAU og Revesand velforening ber politikerne ikke lystre rådmannens forslag til vedtak om ikke kalle Revesandsveien farlig også for ungdomsskoleelever. Her fra et tidligere møte med kommuneadminstrasjonens Hanne Goodwin og Frode Olsen. ArkivfotoSKOLEVEIFORKJEMPERE: Gro Røinaas Kvammen, Ellen Knudsen og Linda Pedersen Haugerud fra hhv. Roligheden FAU og Revesand velforening ber politikerne ikke lystre rådmannens forslag til vedtak om ikke kalle Revesandsveien farlig også for ungdomsskoleelever. Her fra et tidligere møte med kommuneadminstrasjonens Hanne Goodwin og Frode Olsen. Arkivfoto
Annonse:
Rådmannens forslag får pådriverne for gang- og sykkelvei og gratis skoleskyss for […]
Bli abonnent! Du kan velge mellom: Geita i 1 år, Geita i 3 mnd, Geita i 6 mnd or Geita i 1 mnd | Er du abonnent? Klikk logg inn - du kan også logge inn med Vipps!
Annonse: