Nasjonalparkens voktere

VIKTIGE VERDIER: Grensen for Raet nasjonalpark går både langs og inn på land over store deler av sørkysten av Tromøy, som er Sørlandets største øy. En viktig oppgave nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen har er å passe på at verneforskriften respekter­es sammen med andre myndigheter slik som Statens Naturoppsyn (SNO). I vårt område er det seniorrådgiver Arild Pfaff som er naturoppsynets mann. I blant innebærer det å dra ut for å sjekke at innbyggere og fritidsbosatte følger reglene Noen ganger holder det med en prat og litt veiledning, mens det andre ganger anmeldes klare brudd på lovverket. Foto: Esben Holm EskelundVIKTIGE VERDIER: Grensen for Raet nasjonalpark går både langs og inn på land over store deler av sørkysten av Tromøy, som er Sørlandets største øy. En viktig oppgave nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen har er å passe på at verneforskriften respekter­es sammen med andre myndigheter slik som Statens Naturoppsyn (SNO). I vårt område er det seniorrådgiver Arild Pfaff som er naturoppsynets mann. I blant innebærer det å dra ut for å sjekke at innbyggere og fritidsbosatte følger reglene Noen ganger holder det med en prat og litt veiledning, mens det andre ganger anmeldes klare brudd på lovverket. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:
Det er ikke fritt frem i Raet nasjonalpark til å gjøre som […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: