LEDER: De færreste ønsker Raet næringspark

RAET NÆRINGSPARK: Raet er en nasjonalpark, og må aldri bli en næringspark. Aller minst på Spornes. ArkivfotoRAET NÆRINGSPARK: Raet er en nasjonalpark, og må aldri bli en næringspark. Aller minst på Spornes. Arkivfoto
Annonse:

Raet nasjonalpark har som formål å passe på verdiene i et nasjonalt verdifullt naturområde.

Til tider skapes det inntrykk av at det ikke er verneverdiene som står sterkest i vår vakre nasjonalpark. Allerede for noen år tilbake tok enkelte politikere i Arendal i sin munn at nasjonalparken like gjerne kunne båret navnet «Raet næringspark». De færreste ønsker seg det.

Det nærmest kokte over av ideer de par første årene med nasjonalpark, om hvordan lokale næringsdrivende kan tjene gode penger på nasjonalparkstatusen. Det skjer mye i tilknytning til nasjonalparken og det er jo i utgangspunktet bra. Men det er problematisk når næringsdrivende ønsker å tjene penger på verneverdiene, gjennom eksempelvis å selge overnatting i nye installasjoner innenfor nasjonalparkens grenser. Selv om de er midlertidige. Det bør det ikke gis tillatelse til.

Nasjonalparkstyret gjorde i forrige uke et klokt vedtak om å avvente en avklaring fra grunneieren på den delen av Spornes, hvor Arendal Herregaard søker om å sette opp spektakulære telt og selge plass i hengekøyer.

En ting er å kunne smykke seg og sine produkter med å være nasjonalparkpartner og få bruke Raet-logoen i markedsføringen. En helt annen ting er det å selge produktene sine inne i  en nasjonalpark.

Å gi tillatelse til slike tiltak til én aktør vil fort kunne føre til at andre virksomheter også vil søke om å tilby slike inntektsbringende muligheter. Det finnes flere overnattingsbedrifter i området, og helt sikkert flere som kunne tenke seg å tilby noe tilsvarende. Det kan gi et ytterlige stort press på områder langs hele skagerraklinjen med et allerede høyt besøk.

Spornes besøkes av tusenvis året rundt. Sommerstid kan det være smekkfullt på den spektakulære stranda, om havstrømningene har belønnet Spornes med sandstrand. Dette området har så store naturkvaliteter og opplevelseskvaliteter i seg selv at å åpne for overnatting i enhver innretning her vil forringe opplevelsen – selv for noen uker. Og med erfaringene Canvas Hove hadde med sine kuleformede hengende telt og nysgjerrige turgåere som bare måtte ta en titt inn på gjestenes bagasje, er det høy sannsynlighet for at eventuelle «Spornes-glampere» vil føle seg relativt utilpass.

Strengt tatt har mesteparten av den sørlige urørte kystlinjen på Tromøy høy opplevelsesverdi uten at man trenger å åpne for å bo på den.

Med stadige utfordringer av verneverdiene i den naturskapte nasjonalparken vår, bør nasjonalparkstyret ikke vente i lang tid før det settes i gang et revisjonsarbeid av verneforskriften og forvaltningsplanen for Raet nasjonalpark med fokus på landområdene.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita

Annonse: