LEDER: Det er langt mellom øst og vest

NEDLEGGINGSTRUET: Ordfører Robert C. Nordli (Ap) på barnehagebesøk på Tromøy ved en tidligere anledning. Her kyndig fraktet i en av barnehagens sykkelvogner av enhetsleder Johnny Svensvik i Tromøy barnehageenhet. ArkivfotoNEDLEGGINGSTRUET: Ordfører Robert C. Nordli (Ap) på barnehagebesøk på Tromøy ved en tidligere anledning. Her kyndig fraktet i en av barnehagens sykkelvogner av enhetsleder Johnny Svensvik i Tromøy barnehageenhet. Arkivfoto
Annonse:

Sist oppdatert kl. 13:01 17. august 2020

Toget for offentlig samlokalisering i oppvekstområdet Tromøy gikk i 2014.

Nå kommer forslaget om også å vedta nedlegging og flytting av barna i Fabakken barnehage. Det er ingen overraskelse, tatt i betraktning en elendig kommuneøkonomi og planer for å lokke utbyggere. Fra før er det vedtatt at Fjellvik naturbarnehage skal lukkes og låses når en ny kommunal barnehage står klar på Marisberg.

Rådmannen mener at å samle den offentlige barnehagevirksomheten på øya er nødvendig for å sikre at barnehagen i det nye boligfeltet skal kunne bli noe av. Utbyggingsselskapet HSH, som markedsfører Marisberg som barnas bydel i Arendal, sa tydelig ifra til kommunen i 2018 at en forutsetning for å lykkes på måten det er tenkt, er at det etableres en barnehage i boligområdet.

Lokalavisen Geita mener toget for virkelig å gjøre kommunen til «ett rike» i oppvekstområdet Tromøy gikk i 2014 da bystyret vedtok å bygge den nye skolen på Roligheden, i stedet for å bygge en ny storskole mer sentralt på øya.

Les også: Begge de kommunale barnehagene kan bli flyttet

I 2015 vedtok bystyret at det skal være to kommunale barnehager på Tromøy, en i øst og en i vest. Det bør det fortsatt være, i all den tid Sandnes skole og Roligheden skole har hver sin barneskole.

I mange år har de ansatte i kommunens barnehager på Tromøy måttet forholde seg til en usikkerhet om hvor og hvordan de skal jobbe. Det fortjener de en avklaring på.

Et av argumentene rådmannen bruker for samlokalisering er at det er grei adkomst til Marisberg både fra øst og vest på Tromøy. Det kan så være, men det er ikke praktisk i en travel hverdag. Veldig mange foreldre kjører hver dag over Tromøybroa for å komme seg til arbeid. At også det kommende boligområdet på Vindholmen over broa trekkes inn som argument for å samle alt på Tromøy fremstår som lite gjennomtenkt.

For mange på øya vil rådmannens greie adkomst til Marisberg oppleves som en omvei. Veien til at enda flere vil velge private barnehager i sine nærmiljøer vil bli kortere.

Barnehageutvalgets flertall foreslår i sin innstilling til oppvekstkomiteen å opprettholde Fabakken barnehage og oppheve vedtaket om å legge ned i Fjellvik.

Det er bra. Det kan ikke være slik at et prestisjeprosjekt på Marisberg skal gjøre oppvekstområdet Tromøy som helhet til et dårligere alternativ for resten av innbyggerne på øya.

Det er langt mellom øst og vest.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: