LEDER: Et svært spennende lokalvalg

LOKALVALGET: Her er kandidater fra alle partier som stiller til valg i Arendal samlet til valgdebatt under Arendalsuka.
Annonse:

Lokalvalget i Arendal blir av det svært spennende slaget. Husk å bruke stemmeretten!

Ved lokalvalget 9. september utfordres det etablerte politiske Arendal. Hovelista har sett dagens lys og ønsker å komme inn i bystyret og få hendene på rattet i hvordan Arendal kommune styres. Ikke bare i den betente Hove-saken. Derfor har det som startet som en protestaksjon utformet et valgprogram som spenner bredere enn å bevare Hoveodden. Det er et viktig grep for å kunne klare å sitte i bystyret i de kommende fire årene. Hovelista har tydelig sagt at partiet ønsker å gripe fatt i kommunal styringspraksis, med Hove som eksempel på at aksjeselskap eller kommunalt foretak ikke er egnet som styringsorgan.

De etablerte lokalpartiene vil sannsynligvis i valgkampen advare mot at det de kaller énsakspartier kommer inn i bystyret. De må ta innover seg at Hovelista faktisk ikke er det. Det er ikke et gangbart motargument. Gjennom sitt program viser partiet at det ønsker å ta ansvar også på flere andre politiske områder for innbyggerne i Arendal kommune. Det er bare å henstille til det politiske Arendal om å ta godt imot eventuelle representanter for Hovelista når et nytt bystyre konstitueres. La det for all del ikke skje, som i bystyreperioden som nå går mot slutten, at representanter føler seg mobbet og derfor ber om å bli fritatt fra vervet som folkevalgt. Det må være rom for ulike meninger i et demokrati, og det er bare å applaudere at innbyggere ønsker å stille til valg nær sagt uansett hva de representerer.

At valgdeltakelsen går ned er noe politikerne og partiene i Arendal heller bør være mer bekymret over, enn at noen utfordrer dem. Det bør bekymre oss alle, ettersom at det stadig blir færre velgere bak hver bystyrerepresentant. Store viktige beslutninger som angår oss alle og forvaltningen av et budsjett på over tre milliarder kroner må ha solid forankring i befolkningen.

Ved lokalvalgene helt siden Tromøy kommune ble slått sammen med Arendal i 1992 har Tromøy hatt to stemmekretser. Det har gitt et unikt innblikk i hvordan det politiske landskapet er på øya. Fra i år stemmer innbyggerne på Tromøy i Tromøy krets. Selv om det er bra at øya på denne måten blir «ett», er det sannsynligvis negativt for valgdeltakelsen fordi det for noen blir enda lengre reisevei for å avlegge stemme.

I år vil det være mulig å stemme på nye Roligheden skole både 8. og 9. september. Frem til 6. september er det mulig å forhåndsstemme. Ved årets valg anbefaler Lokalavisen Geita å benytte muligheten til å sette kryss ved listekandidater man ønsker å gi en ekstra personstemme. I tillegg er det lurt å skrive på slengere fra andre partier enn du velger å stemme på. Om det er personer du ønsker inn i bystyret, som står et stykke ned på listene kan det være måten å gjøre det på.

Derfor; når du stemmer er det lurt å gå til valglokalet med planen klar, slik at du ikke blir stresset når du står inne i avlukket og skal bestemme deg der og da.

Godt valg!

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: