LEDER: Fredens plett VS dans og tombola

HOVE-REGULERING: Det skraverte området utgjør arealet som er under regulering av Arendal kommune. I 1986 ble hele Hoveodden anbefalt regulert til friområde på grunn av sterk slitasje på naturen. Kart: Arendal kommuneHOVE-REGULERING: Det skraverte området utgjør arealet som er under regulering av Arendal kommune. I 1986 ble hele Hoveodden anbefalt regulert til friområde på grunn av sterk slitasje på naturen. Kart: Arendal kommune
Annonse:
Det har gått rundt 40 år siden naturen på Hoveodden ble vurdert […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: