LEDER: Gang- og sykkelvei kan gi plass til flere fastboende

REVESANDSVEIEN: I minst 40 år har gang- og sykkelvei vært et ønske på Revesand. I juni må fylkestinget i Agder prioriterte dette. ArkivfotoREVESANDSVEIEN: I minst 40 år har gang- og sykkelvei vært et ønske på Revesand. I juni må fylkestinget i Agder prioriterte dette. Arkivfoto
Annonse:

Det er ikke slik at området blir fraflyttet. Tvert imot, og da må fylkeskommunen som eier Revesandsveien stille opp og legge til rette.

I forrige uke vedtok flertallet i hovedutvalget for samferdsel i fylkestinget å løfte Revesandsveien inn i fylkeskommunens handlingsplan for fylkesveier. Det er gledelig. Men ingenting er klart før fylkestinget i midten av juni får saken til behandling. Det er sannsynlig at veien nå etter 40 år kan bli prioritert til å få bygget gang- og sykkelvei, og om gode krefter klarer å samarbeide kan det være et prosjekt som ikke trenger å trekke veldig mye lenger ut i tid.

Det er lagt ned et imponerende stykke arbeidsinnsats fra foreldreutvalget på Roligheden skole og Revesand velforening i prosessen. Disse interessegruppene har klart å få et samlet bystyre i Arendal til å sette veien øverst på lista over strekninger i Arendal for å prioritere myke trafikanter. Denne veien er skolevei for et 60-talls unger. En rekke barnefamilier har bosatt seg i dette området de siste årene. Det pågår en befolkningsvekst i en av perlene på øya, som i tidligere tider var en viktig uthavn og som har gjennomgått et generasjonsskifte.

Det er ikke slik at området blir fraflyttet. Tvert imot, og da må fylkeskommunen som eier veien stille opp og legge til rette. Ikke bare for at skolebarn skal kunne komme seg trygt til og fra skolen, men også for å legge til rette for grunneiere som har arealer de kan ha planer om å legge ut til boligbygging. Det finnes fortsatt områder hvor det er plass til å bygge, uten at det skal knekke områdets historiske karakter.

Arendal kommune vil trenge flere nye boliger i årene fremover, om spådommene om effekten av etableringen av batterifabrikk på landsiden slår til. Å bygge ut enda flere boliger for barnefamilier i Revesands-området vil ikke kunne la seg realisere før en trygg skolevei erstatter dagens særskilt farlige skolevei. Det finnes flere eksempler på at det i dette området har blitt prioritert å bygge fritidsboliger på de mest attraktive arealene. Det er jo ikke spesielt smart om man ønsker levende lokalsamfunn.

Det er altså ikke flere fritidsboliger som trengs. Behovet er gode boligtomter for barnefamilier som ligger tett på kvalitetene det kan være i det å både se og kjenne lukten av sjø. Da må aller først fylkestinget se verdien i at skolebarn trygt kan komme til og fra skolen. Og det må skje i juni.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita

Annonse: