LEDER: Havnevirksomheten trenger felles regler

ARENDAL HAVN: Naboer føler seg plaget av støy fra havna, og melder igjen at det går på helsa løs. Det er på tide at kommunen lager spilleregler for alle aktører både på Eydehavn og Sandvigodden. Arkivfoto
Annonse:

Fortsatt plages naboer av havna på Eydehavn av støy. Det må på plass felles regler.

Lokalavisen Geita kunne blåkopiert lederen fra 5. mars i fjor, da avisen tok til orde for at det er viktig å få på plass regler om støy. Det var like etter folkemøtet i februar, der Arendal havn forsøkte å komme i dialog med naboene. Spesielt på Åmdalsøyra har klagene vært mange. Etter møtet som fant sted i fjor ble det ikke noe særlig bedre.

Gjennom 2019 har beboere på Åmdalsøyra sendt flere henvendelser til havna og kommunen, kommuneoverlegen er koblet inn i saken og før sommeren ble det også holdt et møte initiert av beboere i samarbeid med Tromøy frivilligsentral. Lokalavisen Geita har lest referat fra dette møtet, og forstår at det er satt i verk ting for å se på saken.

Alt som skjer i Arendal havn på Eydehavn er ikke bare i det kommunale havneforetakets regi. Virksomheter som Nymo og AT Skog AS holder også på med aktiviteter på havna. I fremtiden er det planer om økt virksomhet, og en totalt sett enda travlere hovedhavn for Arendal. Derfor er det på høy tid at alle som driver på havna, både på Eydehavn og Sandvigodden på Hisøy, setter seg sammen for å finne frem til et sett felles kjøreregler. Med høy sannsynlighet vil aktivitetene ved havna bare øke på i fremtiden, og da er det essensielt at man spiller på lag med de som bor tettest på.

På Åmdalsøyra ønsker innbyggere at lasting og lossing stanser senest kl. 19 på kvelden. I brev skrevet av en beboer på Eydehavnssiden beskrives det at lasting av tømmer fra tømmerkaia har pågått til langt på natt, mange ganger de snart siste to årene. Det er altså et behov for å finne frem til regler for hvor lenge det kan lastes, losses og drives støyende virksomhet. Her må Arendal kommune og bystyret komme på banen og legge føringer.

Til Lokalavisen Geita uttaler havnesjefen at om folk opplever at det går på helsa løs å bo ved havna på grunn av at det er aktivitet der, så bør de vurdere å flytte. Det er å håpe at alle parter kan komme til en enighet, slik at ingen trenger å selge hus og hjem og slik at havnevirksomheten i Arendal kan få gode vilkår.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: