LEDER: Hoves Venner fortjener stor økonomisk støtte

ENORM INNSATS: Hoves Venner sørger for at Hove-landet for hver uke blir et bedre og bedre utfartsted for hundretusenvis av mennesker hvert år. Det bør fylkeskommunen, kommune og Raet nasjonalpark anerkjenne gjennom å gi et godt økonomisk grunnlag. Foto: Hoves Venner / FacebookENORM INNSATS: Hoves Venner sørger for at Hove-landet for hver uke blir et bedre og bedre utfartsted for hundretusenvis av mennesker hvert år. Det bør fylkeskommunen, kommune og Raet nasjonalpark anerkjenne gjennom å gi et godt økonomisk grunnlag. Foto: Hoves Venner / Facebook
Annonse:

Flere hundre tusen mennesker nyter godt av innsatsen foreningen legger ned i friluftsområdet.

Den offisielle tellingen Friluftsrådet Sør utfører på Hove, viser at over 200.000 mennesker passerte telleapparatet på Hoveodden i fjor. Det er en anseelig mengde folk. Ingen andre utfartsområder i sør kan skilte med like høyt antall brukere. Det store flertallet er turgåere, og det er ikke utelukkende lokale føtter som telles. I tillegg kommer alle menneskene som bruker Hove-landet uten å bli talt.

Trolig kan man plusse på minst par hundre tusen personer, som bruker Hove-landet som rekreasjon på ulike måter.

Hver tirsdag i all slags vær året rundt er ildsjelene i det frivillige initiativet Hoves Venner ute og gjør området flott for oss alle. Skog og kratt ryddes, et tiltak som sørger for at Hove ikke gror igjen og at stiene fremstår verken fremstår som gjørmebad eller ufremkommelige. Noe av trevirket tas ut og selges, mens avkapp flises og kjøres ut på både Kyststien og Folkestien. Alt i alt regner Hoves Venner at den årlige frivillige innsatsen i timer og kostnader til utstyr har en verdi på 1,1 millioner kroner.

I fjor fikk ikke Hoves Venner en eneste krone i støtte fra Agder fylkeskommune, kjærkomne inntekter for å kunne holde dugnaden gående. Arendal kommune har tidligere sponset med noen få kroner fra en sluken kommunekasse, men det er flaut lite. I tillegg kommer inntekter fra medlemskontigent, gaver og via vippsing fra brukere av området.

I år søkes det om 125.000 kroner fra fylkeskommunen og noen tusenlapper fra kommunen fra Hoves Venner. Det burde være en selvfølge å bevilge minst søknadsbeløpet. Det bør Agders fylkespolitikere og kommunen anerkjenne. I tillegg burde Raet nasjonalpark jobbe for å finne plass til innsatsen i sitt budsjett, i all den tid Hoves Venner er med på å øke kvaliteten og opplevelsen i Hove som innfallsport til den marine nasjonalparken.

Hoves Venner fortjener stor økonomisk støtte for innsatsen. Det kan umulig være vanskelig å se.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 1 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: