LEDER: Ikke alle vil bo i byggefelt

BOLIGPOLITIKK: Planen for de ti neste årene er lagt, med fokus på fortetting nær kollektivaksene. Det er bare å minne politikerne om at det også vil være mange som ønsker romslige eiendommer og store boliger, som kan romme barnefamiliers behov. IllustrasjonsfotoBOLIGPOLITIKK: Planen for de ti neste årene er lagt, med fokus på fortetting nær kollektivaksene. Det er bare å minne politikerne om at det også vil være mange som ønsker romslige eiendommer og store boliger, som kan romme barnefamiliers behov. Illustrasjonsfoto
Annonse:

Bystyret har vedtatt «80-20»-planen som skal gjelde for de ti neste årene.

I forrige uke vedtok politikerne i Arendal arealplanen for kommunen for de ti neste årene. Det er en plan som sier noe om hvilke områder som kan brukes til blant annet boligbygging. Hovedsaklig ønsker bystyret nå at boligbyggingen skal foregå ved kollektivaksene, der bussene kjører slik at biltrafikken kan senkes og flere kan ta buss. Det er et edelt motiv. I alle fall der det finnes kollektivtilbud, akser og knutepunkt.

På Tromøy finnes det fint få slike. Det nærmeste man kommer er Krøgenes, som jo slett ikke er på Tromøy, men på landsiden over broa. Derfor er det bra at politikerne har vedtatt at også 20 prosent av boligbyggingen kan skje i litt mer usentrale strøk. Det trenger ikke å bety at man kan bygge der man vil, om man skulle være heldig å finne en flott tomt, men at byggingen også utenfor 80-sirkelen ca. én kilometer fra sentrum, blir konsentrert.

Det vil i neste omgang føre til at boligfeltene får flere hus, mindre eiendommer og også mindre boliger. Det er ikke spesielt attraktivt for barnefamilier, som kommunen ønsker å tiltrekke seg flere av. Vi trenger også at det er aksept for å bygge store eneboliger med store hager, godt med parkeringsplasser og som ikke har busstopp på utsiden av gårdsplassen. Det kan være et av virkemidlene som nettopp får barnefamilier til å velge å bosette seg i kommunen vår, og på Tromøy.

I arealplanen er også Færvik tatt ut som lokalsenter, fordi det sees på som for spredt til å kunne bygges opp som et slikt med tøffelavstand og nærhet til «alt». Det er litt underlig at Færvik i det hele tatt ble tenkt på som et lokalsenter, da det meste av aktivitet er konsentrert ved Tromøytunet. I arealplanen er det nå også åpnet for at utvikling av det gamle industriområdet på Pusnes til boliger kan starte. Det kan gi vestsiden av Tromøy et lokalsenter på sikt, og en utvidelse av sentrumsområdet i Arendal i en positiv retning. Samtidig er det å håpe at man også tar høyde for næringsarealer på dette området, slik at folk kan ha mulighet til også å jobbe nær der de bor.

Nylig vedtok politikerne et forslag fra Krf at det må gjøres lettere å bygge tettere rundt skolene, uten at det må kreves store og dyre reguleringsplaner. Det er også et godt virkemiddel for å få et boligtilbud for barnefamilier som kan bygge opp under skolene, også på Tromøy. Men det er altså viktig at kommunen i årene fremover ikke bare presser sammen alle boligene i klynger, men sørger for at det er mulig å skape levende bomiljøer rundt om på småstedene.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: