Leder: Kartleggingen må ikke bli venstrehåndsarbeid

HOVEODDEN: Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen (t.h.) viste ekspertene rundt på Hoveodden, inkludert utkanten av campingarealet. Fra venstre ferdselsekspert Odd Inge Vistad, sommerfuglekspert Sigurd Bakke, geolog Ivar Johan Jansen, ornitolog Bård Stokke og geolog Harald Breivik. På bakken bak botaniker Marianne Evju. Foto: Esben Holm EskelundHOVEODDEN: Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen (t.h.) viste ekspertene rundt på Hoveodden, inkludert utkanten av campingarealet. Fra venstre ferdselsekspert Odd Inge Vistad, sommerfuglekspert Sigurd Bakke, geolog Ivar Johan Jansen, ornitolog Bård Stokke og geolog Harald Breivik. På bakken bak botaniker Marianne Evju. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:

Arendal kommune må ikke stole på at Raet nasjonalpark gjør jobben for dem.

Raet nasjonalpark får nå gjennomført en sårbarhetskartlegging i Raet nasjonalpark. På et møte i det rådgivende utvalget for nasjonalparken sist uke, ble det gjort klart at kartleggingen gjøres på områder utpekt av nasjonalparkforvaltningen. Hove og Spornes-området, Merdø og Hasseltangen er utpekt som spesielt interessante i sammenhengen. Forskere fra Norsk institutt for naturforskningen (Nina) gjennomfører kartleggingen, som skal være en del av nasjonalparkforvaltningens arbeid med besøksstrategi.

På møtet kom det over bordet spørsmål fra prosjektlederen i Arendal kommune, som jobber med reguleringsplanen for campingområdet, om nettopp dette ville bli tatt med i kartleggingen, fordi kommunen vil basere seg på denne. Da ble det på en måte lagt inn en føring fra nasjonalparkforvalteren der og da, at jo da, det er naturlig at også campingområdet blir med i denne sårbarhetskartleggingen. I møtet ble det også fremmet ønske om at forskerne måtte ta turen til Tromlingene også på sin rundreise i nasjonalparken – og vipps, dagen etter ble det lagt inn også en svipptur til øya utenfor Tromøy.

Det er ingen grunn til å betvile forskernes kompetanse med tanke på å gjøre kartleggingen av sårbarheten i nasjonalparken. Men det er litt betenkelig at at Arendal kommune ikke sikrer kartlegging av campingområdet på egenhånd. Det bør være et minimum for å være helt hundre prosent trygge på at sårbarheten på campingområdet blir grundig nok vurdert. Det er mange stemmer som mener Hoveodden, inkludert campingen som nå er historie, er svært utsatt og stadig blir med utsatt for stor belastning og slitasje.

Av hensynet til nærmest et folkekrav om seriøs behandling av hva som skal tillates på dette området av utvikling, må Arendal kommune legge enda mer innsats i å få gjort nødvendige kartlegginger, få de beste rapporter og skikkelige avklaringer på hva området som skal reguleres faktisk tåler.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: