LEDER: Kommunen bør lytte til foreldrene

BARNEHAGESTRUKTUR: Gjennom flere tiår har den kommunale barnehagevirksomheten blitt bygget kloss for kloss. IllustrasjonsfotoBARNEHAGESTRUKTUR: Gjennom flere tiår har den kommunale barnehagevirksomheten blitt bygget kloss for kloss. Illustrasjonsfoto
Annonse:

– Å vedta nedleggelse og store strukturendringer når det kan ligge an til at man trenger det stikk motsatte de nærmeste årene er det ikke mange som kommer til å forstå.

En ny barnehage på Marisberg i kommunal regi vil koste mer å både bygge og drive for Arendal kommune, enn å videreføre Fabakken barnehage og å gjøre om vedtaket om å legge ned barnehageavdelingen i Fjellvik i et perspektiv på 20 til 30 år frem i tid. I tillegg vil det føre til reduksjon i et allerede begrenset antall offentlige barnehageplasser. Det viser rådmannens egne beregninger. Likevel mener rådmannen at det er det lureste å gjøre.

I et faglig perspektiv er det helt sikkert plausibelt å hevde at å samle dyktige barnehageansatte på ett sted vil gjøre fagmiljøene sterkere. For nærmiljøene vil det føre til svekkelse.

Å legge ned den kommunale barnehagevirksomheten på østerenden vil effektivt være med på å svekke et fremtidig utfordrende elevgrunnlag ved Sandnes skole. En barneskole som fortsatt er stor i målestokken arendalsskolen. Fjerner bystyret barnehagen er det åpenbart at barneskolen er neste kuttpost på programmet. Det vil svekke nærmiljøene ytterligere.

Fakkeltoget burde ha vært på gata for lenge siden. Kanskje det kommer nå.

I uttalelser til rådmannens forslag om fremtidig barnehagestruktur på Tromøy er både enhetslederen for tromøybarnehagene og foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget tydelige på at det ikke er spesielt lurt å gå imot foreldrene. Det gis tydelig uttrykk for at det er fordelaktig med mindre enheter og at det er viktig å ha barnehager i nærmiljøene. Gjennom flere tiår har barnehagekompetansen blitt bygget, kloss på kloss på øya. Det vitner om gode arbeidsmiljøer når ansatte velger å bruke nesten et helt arbeidsliv på samme sted. Det sender gode signaler til dem som overlater dagomsorgen for sine barn til barnehagene.

Rådmannen argumenterer med at en ny barnehage på Marisberg vil ligge sentralt i tilknytning til kollektivaksen. Kjære rådmann – på Tromøy er det lenge siden kollektivtilbudet har fungert optimalt, om det noen gang har gjort det.

Selv om ferja har fått bussforbindelse igjen og det kjører et par søndagsruter på øya etter mange års fravær, er det fortsatt bil som gjelder. Når foreldre følger til og henter sine barn fra barnehagen skjer det unntaksvis med buss. Fra den østlige delen av Tromøy vil ikke en kommunal barnehage på Marisberg ligge lett tilgjengelig. Det er minst et par kilometer omvei når man skal til sentrum eller videre andre steder for å dra på jobb over broa likevel. Det er verdifull tid i en travel hverdag.

For barna og foreldrene vil det i en slik situasjon være fordelaktig at det på østerenden er nok av private barnehageplasser å velge mellom.

I 2015 vedtok bystyret at det skal være to kommunale barnehager på Tromøy. Den ene på vesterenden, den andre på østerenden. I utgangspunktet skulle kommunen legge ned i Fjellvik for å bygge en ny på Marisberg og videreføre barnehagen på Fabakkheia. Det gikk knappe fem år før dette vedtaket blir utfordret, og det på en måte som gjør at verken de ansatte i Tromøy barnehageenhet eller foreldre har hatt mulighet til å medvirke i noen særlig grad. Slik bør ikke politiske prosesser foregå.

Det er å håpe at den kommende etableringen av batterifabrikken Morrow Batteries får kommunens administrasjon og politiske grupperinger til å ha is i magen, og planlegger eventuell boligbygging og infrastruktur sentrert rundt der barnehager og skoler i dag er lokalisert – i hele kommunen. Å vedta nedleggelse og store strukturendringer når det kan ligge an til at man trenger det stikk motsatte de nærmeste årene er det ikke mange som kommer til å forstå.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

Lokalavisen Geita

Annonse: