LEDER: Marisberg er kommet for å bli utviklet

MARISBERG: Utbyggingen bør fortsette helt til hele området er ferdig stilt, slik reguleringsplanen legger opp til. Foto: Esben Holm EskelundMARISBERG: Utbyggingen bør fortsette helt til hele området er ferdig stilt, slik reguleringsplanen legger opp til. Foto: Esben Holm Eskelund

Marisberg-utbyggingen bør ikke stoppes. Det vil være uheldig.

En kan mene mye om Marisberg-utbyggingen. Det kan være uklokt, lite lurt og unyttig. Det kan også være klokt, veldig lurt og nyttig. Lokalavisen Geita mener det siste. Hovelista ønsker at utbyggingen av boligområdet skal stanses når den første delen er ferdigstilt. Det er en lite klok reverserende holdning, men kanskje har aksjonslisten også fått seg noen velgere av det. Før helgen blusset debatten opp på Facebook-gruppen Bevar Hoveodden om Hovelistas kampsak om stopp i utbyggingen.

Det som gjør det lite klokt å stoppe utbyggingen er at boligfeltet ikke vil få alle de kvalitetene som er tiltenkt når det står ferdig om kanskje femten år. Da vil det være et attraktivt boområde med nærhet til natur, nærhet til skolen, nærhet til sjøen og nærhet til den såkalte kollektivaksen. På Marisberg vil det bli en kombinasjon av leiligheter, hus i rekke og eneboliger. Det kan legge grunnlag for et variert nabolag, hvor det vil være plass til mennesker fra alle samfunnslag. Arendal kommune trenger nye innbyggere, og om de bare får leiligheter og utslitte eneboliger fra 1970-tallet å velge mellom, er det lettere å bosette seg andre steder hvor man kan få det som man vil ferdig levert med nøkkelen i døra.

Vi ser at nabokommunene Grimstad og Froland legger opp til storstilt boligbygging, som ikke akkurat passer med arealpolitikken Arendal i alle fall forsøker å føre. Derfor vil det være uklokt å stoppe Marisberg-utbyggingen, fordi det er et av få boligområder hvor det er klare planer om at barnefamilier kan bosette seg og leve gode liv nært til det de trenger. Når det kommer til bevaring av grøntområder har Arendal kommune mye å hente på å ha en klar politikk på det, men ikke på Marisberg. Der er utviklingen kommet så langt at det vil være samfunnsmessig uheldig å stoppe opp.

I stedet bør kommunen i fremtiden være streng når det kommer til å ta hull på nye skogsområder for bygging. På Tromøy vil det eksempelvis gjelde skogen mellom Brattekleiv, Rægevig, Revesand og Roligheden. Det vil også gjelde Gjerstad-området, og områdene mellom Hastensund og Skare, og en rekke andre steder. Det er viktig å ta vare på skogsområder. Vi trenger ikke å bo i felt over alt.

De senere årene har kommunen raust gitt tillatelser til utbygging av fritidsboligfelt flere steder på Tromøy. Mange av disse ligger fantastisk til med sjøutsikt man bare kan drømme om. Skal man i fremtiden tillate å legge opp til utbygging nær sjøen, bør det forbeholdes boligbygging. Eksempelvis er fritidsboligfeltet i Bukkeviga et godt eksempel på dette – her har hyttefolket fått de beste tomtene, mens de som vil bo fast blir henvist til tomter i bakkant. Det er helt sikkert ikke vondt bo der, men slik burde det ikke være. Og det er slik politikk man bør stoppe fremfor å stoppe Marisberg.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: