LEDER: Nå bør myndighetene inndra jojoen fra kommunene

JOJO-HÅNDTERING: Noen vil lette opp, andre vil stramme inn og mener Arendal må legge vekk jojo-mentaliteten i sitt forsøk på å håndtere et mutert virus. Foto: Lokalavisen Geita / MontasjeJOJO-HÅNDTERING: Noen vil lette opp, andre vil stramme inn og mener Arendal må legge vekk jojo-mentaliteten i sitt forsøk på å håndtere et mutert virus. Foto: Lokalavisen Geita / Montasje
Annonse:

Arendals «koronakomité» fremstår som vinglete og uforutsigbar.

Smittesituasjonen i Arendal er langt bedre enn mange andre steder i landet og verden for øvrig. I vårt område skulle man nesten tro at det ikke var pandemi, når man ser hvor mange som flokker inn i butikker og på offentlig sted uten munnbind. Folk som kommer fra andre steder i landet hit, får store øyne når de ser hvordan flertallet av arendalittene beskytter seg mot et virus som har mutert til en mer smittsom variant enn den vi ble kjent med i fjor på den her tid.

Den harde innstrammingen som ble vedtatt i formannskapet 6. mars kom litt som en overraskelse på mange. Det ble i hui og hast innkalt til et ekstraordinært møte, hvor de mest strenge lokale koronatiltakene hittil i pandemien ble banket gjennom. Bakgrunnen var mutanten fra England. Det innebar stor grad av innstramming, rødt nivå for skoler og barnehager, forbud mot fritidsaktiviteter og en lang rekke andre tiltak, som begrenser innbyggernes sosiale og praktiske hverdagsliv. De strenge reglene skulle gjelde til 25. mars, dog med en mulighet for å lette opp noe om de smittevernfaglige forholdene tilsa det.

Å gå ut for å ta seg et glass eller flere, muligens med noe mat ved siden av, skulle fortsatt være lov om glasset var tømt og lysene slukket til klokka 23. Formannskapet sluttet seg enstemmig til de faglige rådene fra smittevernoverlegene Helene Rakeie og Preben Aavitsland. Lovordene om den gode kontakten inn til Folkehelseinstituttets kunnskapssenter ble liggende over det digitale møtet som en slags rosa beroligende sky. Politikerne i koronakomitéen var skjønt enige om at de stoler fullt og fast på fagrådgiverne, selv om enkelte skulle ønske både påbud om munnbind og enda strengere tiltak og ikke slippe opp før 25. mars.

I møtet ble det nesten religiøst da Aavitsland prediket at når vaksinene kommer i større kvanta inn mot påske, ville kommunen vaksinere på både Skjærtorsdag og Langfredag. Han fikk sågar varaordfører Terje Eikin (Krf) sin velsignelse. For Folkehelseinsituttets lokale mann på lønningslista i Arendal kommune, er det å sette vaksiner i en pandemi å regne som en hellig handling. Nå har den ene vaksinen fått seg en djevelsk propp, noe som gjør at vaksineringen kanskje ikke blir fullt så omfattende og skjer så raskt man hadde tenkt.

De gamle på hjemmene og mange ellers i risikogruppene er vaksinert, men smitten har begynt å spre seg hos de yngre. Det har i det siste også ført til sykehusinnleggelser for unge mennesker født på 1990-tallet. Det er jo ikke greit på en plass.

I forrige uke skulle man tro det allerede var blitt 25. mars i vår kommune. Midt i uka bestemte formannskapets flertall seg for å la faglige råd mot slutten av uka avgjøre om barn delta på organiserte aktiviteter igjen og la skoler og barnehager gå ned til gult nivå i skolene. Fredag var konklusjonen at det smittevernfaglig var greit å gjøre det. Det skjer samtidig som assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad senest søndag uttalte at hovedstaden har et problem fordi smitten blant aldersgruppen 0 til 19 år ikke ser ut til å bremse.

Den ene kommunen etter den andre lukker ned like strengt som Arendal nettopp har åpnet opp fra. Årsaken er den britiske mutanten, som smitter lettere og hvor det er nødvendig å stramme enda mer til og kanskje til og med utvide tommestokken til helseminister Bent Høie med en hel meter.

I Arendal slipper man altså opp og vil heller ikke anbefale bruk av munnbind, med begrunnelsen at det kan bli brukt feil. Er folk flest så klønete? Neppe. Det kan fort bli behov for å stramme inn igjen.

Flertallet av politikerne i formannskapet synes det er helt greit å gi mer rom for de yngste – som nå ifølge myndighetene er de som sprer smitten mest. Ingebjørg Godskesen (Pp) taler høyt om at hun mener situasjonen lokalt styres som en jo-jo. Det slippes opp og snurres inn. Det ligger noe i hennes skepsis mot å justere forskrift, råd og anbefalinger hele tiden. Det skaper mer uforutsigbarhet i det allerede uforutsigbare. Samtidig kan vi risikere at koronasmitten havner på ukjente veier.

Ordet dugnad er det lenge siden noen har nevnt.

Nå bør norske myndigheter inndra jojoen fra kommunene og sørge for at koronavirusene ikke får mulighet til å spre seg. Det kan innebære å stenge skoler og barnehager om det virkelig er der viruset trykker. Da må fellesskapet sette sin lit til at myndighetene klarer å skape trygge alternativer i et stengt Norge for de mest sårbare barna, slik at skolene faktisk klarer å gi den opplæringen alle barn i landet vårt har krav på.

Vi er drittlei av korona alle sammen.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita

Annonse: