LEDER: Naboene må tas hensyn til i oppskaleringen

PUSNES VOKSER: Fra gradvis å ha mistet det meste gjennom de siste 30 årene, er Pusnes i ferd med å bli et bynært sentrum på Tromøy. I det må de som har bodd der gjennom nedskalering også lyttes til oppskaleringen. Nå er også boligprosjektet Pusnesheia på banen igjen, ved siden av prosjektet på det tidligere industriområdet. Illustrasjon: Rambøll
Annonse:

I flere tiår har Pusnes stadig blitt tappet for aktivitet. Nå skal det satses igjen. Da bør naboene lyttes til.

Utbyggingen på den gamle industritomta Pusnes blir av store dimensjoner, legger vi forslaget til detaljreguleringsplan til grunn. På illustrasjonene ser det idyllisk ut med avtrappende høyder på boliger nedover mot sjøfronten. Bak mot Pusnesheia lurer høydene. Hele åtte etasjer høye boligblokker, som vil komme på høyde med dekket på Tromøybroa over havoverflaten, er tegnet inn langs heia.

Det mener flere naboer at blir en vel kraftig satsing i høyden. Det er fullt forståelig at det reageres med bekymring for både økt innsyn og tap av utsyn. I tidligere byggesaker har rådmannen og politikere hatt en holdning om at utsikt ikke er noe man kan kjøpe seg. Det er heller ikke noe man kan forvente å beholde om man har kjøpt det. Men Pusnes-utbyggingen bør ta hensyn til naboene akkurat her.

Bakgrunnen for det er ikke at det kanskje er blir mindre behov for solbriller i ettermiddagssola, men av hensynet til hvordan landskapet kan bli seende ut. Det skjer noe med omgivelsene når naturen dekkes til av bygninger. Rådmannen er jo også skeptisk i sitt saksfremlegg til politikerne denne uka, og mer enn antyder at høyblokkene ikke bør bli fullt så høye som skissert. Det mener Lokalavisen Geita at politikerne må følge opp.

Det er nemlig slik at ikke langt unna Pusnes industriområde, som nå skal gjøres om til primært boligområde, foreligger det planer for utbygging på en del av Pusnesheia. Riktig nok i en langt mindre målestokk en de anslagsvis 500 boenhetene på industritomta. I heia vest for dette området planlegges ca. 50 boenheter i et mindre skalert prosjekt, som du kan lese om denne uka (abo).

Summen av alt gjør at Pusnes i løpet av få år kan gå fra å være et område, som har mistet både industrien, lokalt bakeri, bensinstasjon, kiosk og nærbutikk gjennom årenes løp, til å bli et slags bynært sentrum på Tromøy. Det vil så klart påvirke nabolaget. Forhåpentligvis får denne delen av Tromøy også beholde kommunal barnehage, som følge av utviklingen – en barnehage som er på vei til å legges ned på sikt.

Det er ytterst viktig at de som bor på Pusnes og har gjennomlevd alle nedskaleringene nå blir hørt i prosessen hvor det kan bli en situasjon hvor det oppskaleres på flere fronter samtidig.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita

Annonse: