LEDER: Portforbud er ikke et godt virkemiddel

PORTFORBUD: Før man kommer så langt er det mange andre virkemidler, som bør brukes for å stramme inn. For eksempel å stenge grensene ordentlig. IllustrasjonPORTFORBUD: Før man kommer så langt er det mange andre virkemidler, som bør brukes for å stramme inn. For eksempel å stenge grensene ordentlig. Illustrasjon
Annonse:

Om regjeringen skal innføre generelt portforbud i hele landet må det kun være om katastrofealarmen går.

Regjeringen sysler med planer om å kunne innføre portforbud i inntil 21 dager sammenhengende, om situasjonen tilsier at det er nødvendig for å slå ned smittesituasjonen. Det er veldig bra at regjeringen faktisk forteller offentligheten om planene, og at myndighetene spiller med ganske åpne kort for å forsøke å hente inn meninger om det i en høring. I andre land blir slike tiltak tredd nedover folk uten at de har fått muligheten til å mene noe om det.

Lokalavisen Geita mener at om regjeringen skal innføre et generelt portforbud i hele landet må katastrofealarmen ha gått hos de som overvåker utbredelsen av covid-19 for oss. Før man kommer dit er det mange andre virkemidler, som bør brukes for å stramme inn. For eksempel å stenge grensene ordentlig inntil situasjonen er under kontroll og alle som oppholder seg innenfor landets grenser har fått vaksine.

I snart 365 dager har myndighetene vinglet seg gjennom deler av fargekartet. I grensesammenheng har det gått i både rødt, grønt og gult. I undervisningssammenheng har det gått i både trafikklys, rødt, gult, grønt, men også i oransje. Det skaper usikkerhet når foreldre ikke helt kan være trygge på om skole eller barnehage er åpne, og om man plutselig må gå i karantene for å ta en for laget fordi man har vært på butikken eller på restaurant og uheldigvis har vært litt for tett på.

Mye av grunnen til at grensene fortsatt er åpne er sesongarbeidere, som hentes inn til Norge for å jobbe i bransjer som trenger arbeidskraft. Det har vist seg at mange som kommer ikke har blitt testet for smitte, og en del av de som har kommet og har blitt testet – har hatt med seg koronavirus. Nesten 194.000 var i forrige uke registrert hos NAV som helt eller delvis arbeidsledige. Det er grunn til å tro at i alle fall en god del av disse kunne ha tatt midlertidig sesongarbeid. Et problem er vel for mange norske arbeidsgivere at arbeidstakere med norsk pass er for kostbare å ha i jobb, et annet at norske arbeidssøkere forventer å kunne få bruke sitt fag.

Da pandemien inntraff i fjor ble det varslet et konkursras uten sidestykke. Det har så langt uteblitt, men det kan hende at det blir annerledes denne våren om ikke situasjonen bedres med det første og verden får en slags forutsigbarhet. Kanskje vil helt stengte grenser føre til at en del bedrifter går over ende. I det store bildet er det kanskje et lite offer når man ser hvor godt landets “dugnad” har klart å begrense både smitteutbredelse og død, sammenlignet med mange andre land i verden.

Før man innfører portforbud, som vil fremstå som ganske spesielt eksempelvis her på Tromøy, bør myndighetene stenge grensene ordentlig for å hindre at landet havner i en slik situasjon at portforbud er nødvendig. Her har hver innbygger stor boltrepass. Omregnet til kvadratmeter gir øyas 28,34 kvadratkilometer hver innbygger ca. 4.700 kvadratmeter hver å oppholde seg på. Det betyr at hver eneste tromøygeit – ca. 6.000 mennesker, har mulighet til å oppholde seg på et område som tilsvarer for eksempel 4,7 fotballbaner.

Det blir heller ikke så lett for justis- og beredskapsminister Monica Mæland å forsvare å stenge inne sine øyfrender på Hisøy heller, selv om de rundt 4.000 innbyggerne til sammenligning “bare” har ca. 2,5 fotballbaner hver å bevege seg på.

Et portforbud kan kanskje ha noe for seg i de store byene og på steder hvor folk bor tett. Å pålegge folk i distriktene å holde seg inne i husene sine i et portforbud blir ikke lett. Derfor bør det også være vanskelig for regjeringen å få muligheten til å få tilgang til dette særdeles inngripende verktøyet. Det bør ligge i et eget rom på bunnen av verktøykassa, for da handler det i alle fall ikke om “dugnad” lenger.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita

Annonse: