LEDER: Skolen som skulle samlet øya

ROLIGHEDEN SKOLE: Nye Roligheden skole bygger opp under forskjellen mellom øst og vest på Tromøy, om man sammenligner utearealene med Sandnes skole. Nå er det på tide med nye valgløfter, og følge dem opp etter 9. september. Foto: Esben Holm EskelundROLIGHEDEN SKOLE: Nye Roligheden skole bygger opp under forskjellen mellom øst og vest på Tromøy, om man sammenligner utearealene med Sandnes skole. Nå er det på tide med nye valgløfter, og følge dem opp etter 9. september. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:

Torsdag åpner nye Roligheden skole for elever fra 1.- til 10.-klasse. Det er all grunn til å juble for ny skole, men en ny skole skulle samlet hele øya.

Og da skulle den ikke ha ligget på Roligheden, slik som den nå gjør. Det er mange som er forundret over at en ny skole med et byggebudsjett samlet på 285 millioner kroner totalt er satt opp nettopp på Roligheden. Det var flere andre alternativer på bordet da politikerne var på tomtejakt, blant annet et område ved Skudereis og Rørendal. Tanken var da at når man først skulle bruke flere hundre millioner kroner på en ny skole, burde den samle begge de to skolene på Tromøy til ett.

Det var imidlertid sterke krefter på Tromøy som var imot nettopp en samling av skolene. Det ville jo føre til nedleggelse av Sandnes skole, som riktig nok er en viktig nærskole for nærmiljøer øst på øya. En samling ville dog like fullt føre til nedleggelse av Roligheden skole, en viktig nærskole for nærmiljøer vest på øya. I stedet kunne man fått en felles stor skole plassert særdeles sentralt på Tromøy og som i opplevd avstand ville ha vært en nærskole. En skole som naturligvis måtte ha fått navnet Tromøy barne- og ungdomsskole, og som fortsatt ikke ville ha vært spesielt stor.

En skole for hele Tromøy plassert i Skudereis/Rørendal-området ville ligge særdeles sentralt ved kollektivaksen fra øst, og like sentralt fra vest. Det ville vært hipp som happ for skolebussene, men kanskje ikke like populært for skoleskyssbudsjettet til kommunen som ville ha økt. Mange foreldre kjører likevel bil hver bidige dag over Tromøybroa for å komme seg på jobb både fra øst og vest. Barna ville ha blitt kjørt, og de kunne ha syklet trygt til skolen. Det ser vi nå som gang- og sykkelveien kompletteres i retning Kongshavn fra Holtet. At det ville være langt er et ikke holdbart argument.

Tankegangen om et øst og et vest på Tromøy er levende til stede, slik det alltid har vært. Ved å ha samlet skolene til ett kunne kanskje denne merkverdige «skillelinjen» etter hvert ha blitt visket ut. Nå har jo også øya fått en «egen» avkjørsel på nye E18, med skilting til Tromøy. Tidligere har øya delt på avkjøringen med Arendal ved Harebakken, der man nå bare ser skilt til sentrum. Tromøy er én øy, med én befolkning og bør kunne klare å gjøre ting sammen. Når man blir kjent med hverandre på tvers av geografien, da gjør det som regel også noe med miljøet.

Et av argumentene for å bygge skolen i området på Roligheden var at Tromøyhallen ligger like ved. Det ville bli veldig kostbart å erstatte halltilgangen med en ny hall i tilknytning til en ny skole et annet sted på øya. Mon det. Når man ser arbeidene som er gjort med å lage det nye samferdselsanlegget til Roligheden skole, der det er sprengt ut en «Grand Canyon» oppover langs Vardåsen, kan man begynne å lure. Hvor mye hall kunne man ikke ha bygget for alle de millionene som er brukt for å sprenge, grave ut enorme mengder jordmasser og lage gang- og sykkelvei til det kommende boligfeltet på Marisberg? Det er underlig at dette sannsynligvis ikke ble vurdert grundigere før spaden ble satt i jorden.

Torsdag ringer det inn til et nytt skoleår. Barneskoleelever fra vest på øya tar i bruk en flunkende ny skole. Ungdomsskoleelever fra hele øya får også glede av den nye bygningen av det helt moderne slaget. Det har snart gått fire år siden ordfører Robert C. Nordli (Ap) og hans samarbeidspartier presenterte det nye bystyreflertallet i musikksalen på gamle Roligheden skole og lovet at elever og ansatte skulle få ny skole i denne perioden.

Om få uker er det igjen valg. Det er på tide å huske på at det torsdag også ringer inn til et nytt skoleår på Sandnes skole, og at denne skolen fremover bør få et kraftig vedlikeholdsløft både utvendig og innvendig. Ikke minst trenger Sandnes en solid pott penger for å ruste opp utearealene for elevene. Nå er en enormt stor forskjell på hva elevene kan drive med av aktiviteter i friminuttene, om man sammenligner de to skolene.

En slik forskjell bør det ikke være mellom vest og øst.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: