Trammen

Ukens sted: Malmveien

Gammel gruvehistorie lever videre i veinavnet. I en hovedoppgave i nordisk ved […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |




Ukens sted: Storhaven

Tradisjonelt en viktig samlingsplass for nærmiljøet rundt Revesand. I en hovedoppgave i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Strandhuset

Her var det reneste helsestasjonen i krigsårene. I en hovedoppgave i nordisk […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Melleren

Merdø-navn med svensk inspirasjon. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |



Ukens sted: Nordal

Nok et eksempel av et stedsnavn der dialekt og norsk korrekthet kolliderer, […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Skottjenn

Våtmarksområde som har vært fredet i snart 40 år. I en hovedoppgave […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Marisberg

Et nytt boligfelt reiser seg på Marisberg. I en hovedoppgave i nordisk […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Huseberget

Solid formasjon på Merdø. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Hampeflekk

Å men i hampen … I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Klomrekjerr

Opprinnelig ulendt og vanskelig tilgjengelig. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Støttavlbukta

Det finnes flere støttavler i navnematerialet tilknyttet Tromøy. I en hovedoppgave i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Skudeholmen

Holmen knyttes til skipsfarten. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Gravene

Populær utfarts- og overnattingsplass på Merdø. I en hovedoppgave i nordisk ved […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Uken sted: Lillesand

Kan navnet være et lån fra fylkesordførerens hjemby? I en hovedoppgave i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Tønfåbi

Gammelt navn tilbake til seilskutetiden. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Dynnvikbukta

Opphav til den umiskjennelige lukten av Merdø. I en hovedoppgave i nordisk […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Slåttøya

Idyllisk ved Færvikkilen. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet i Bergen […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |




Ukens sted: Jankesbakke

Bakke på Torjusholmen bærer dette navnet. I en hovedoppgave i nordisk ved […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Vestabrodde

Østabrodde finnes også. I en hovedoppgave i nordisk ved Universitetet i Bergen […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |


Ukens sted: Ormenes

Solfylt ved Gjerstadvannet, men er det orm der? I en hovedoppgave i […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på “Logg inn” i toppmenyen |