Brygger opp til befaring

BRYGGESTRID: Uenigheten om hva som kan bygges hvor og på hvilken måte er stor, ettersom begge partene har tinglyst rett til brygge langs sjøkanten på Skilsø. Kart: fra sakspapireneBRYGGESTRID: Uenigheten om hva som kan bygges hvor og på hvilken måte er stor, ettersom begge partene har tinglyst rett til brygge langs sjøkanten på Skilsø. Kart: fra sakspapirene

To bryggesøknader i konflikt med hverandre på Skilsø sender politikerne på nok […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |