Flytter bryggeansvar over på havnevesenet

KOMMUNALT: Arendal Havn KF har fått det formelle ansvaret for båtslipp og brygge på Skarestrand. Kart: Arendal kommuneKOMMUNALT: Arendal Havn KF har fått det formelle ansvaret for båtslipp og brygge på Skarestrand. Kart: Arendal kommune

Den offentlige brygga på Skarestrand skal heretter forvaltes av havnevesenet. I en […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |