Velkommen til digitalavisen for Tromøy

Lokalavisen GeitaLokalavisen Geita

Sist oppdatert kl. 16:02 7. juli 2022

2. januar 2018 er offisiell lanseringsdag for Lokalavisen Geita. 

Vi tjuvstartet litt ved å skrive noen artikler for å kunne markedsføre historiens første lokalavis for hele Tromøy på en god og synlig måte. 2. januar 2018 var det imidlertid klart for å publisere de første artiklene i et nytt kalenderår, et år som ledet Lokalavisen Geita litt nærmere produksjonstilskudd (pressestøtte) fra 2019. Det er et viktig mål, men en viktigere målsetting er at Lokalavisen Geita skal bli en foretrukket nyhetskilde for tromøygeiter og andre med tilhørighet til Sørlandets største øy.

Bli abonnent
For å kunne søke om produksjonstilskudd kreves det et opplag på minimum 1.000 i snitt gjennom et kalenderår. Derfor håper jeg at tromøygeiter i alle varianter – fastboende, utflyttede og deltidsgeiter virkelig kjenner sin besøkelsestid og tegner abonnement. Øverst på ønskelisten står årsabonnenter. Du kan tegne halvårsabonnement, kvartalsabonnement og månedsabonnement også. Filosofien er enkel – jo kortere du velger, jo dyrere blir det. Velger du et årsabonnement vil det koste deg ca. kr. 2,50,- om dagen for å få ultralokale nyheter, reportasjer og informasjon om og fra nærmiljøet du er en del av.

Du kan nå tegne abonnement i avishylla.

Tett på Tromøy
Lokalavisen Geita oppstår i en lokal medievirkelighet der eksisterende papiraviser sliter med økonomien. Annonser gir ikke lenger like gode inntekter, det er kostbart å trykke på papir og å sende ute avisene. Mindre inntekter gir færre journalister på jobb og følgelig er terskelen langt høyere for å få «noe på trykk» – totalt sett blir avisene mindre viktige og relevante, og dermed flykter også abonnentene. Ved flere tilfeller blir det journalistiske oppdraget overlatt til arrangører selv, som kanskje tar bilder og skriver en liten tekst, som så kommer på trykk. Det mener jeg ikke er å ta nærmiljøene rundt om i kommunen på alvor. Undertegnende er født og oppvokst på Tromøy, har jobbet snart 18 år som journalist og redaktør lokale og nasjonale medier, og mener det er på tide å ta lokalmiljøet på en øy med stor fremtidig befolkningsvekst på alvor. Tromøy er en øy hvor det i dag bor ca. 6.000 mennesker. Om få år blir vi sannsynligvis enda flere. Lokalavisen Geita tar sikte på å være limet som passer på at innbyggerne på denne initiativrike øya vil kjenne hverandre også i fremtiden.


Ikke først, men best

Lokalavisen Geita tar i første omgang sikte på ukentlig oppdatering av www.geita.no. Nytt hovedinnhold vil publiseres mandager. Hendelser som ikke trenger mer enn en notis vil oppdateres når ting skjer, utenom den ukentlige oppdateringen. Bakgrunnen for å ikke publisere alt daglig er av hensyn til redaksjonen, som i overskuelig tid vil være undertegnede. Dessuten vil leseren bli tatt på alvor, ved å slippe å sitte med følelsen av å gå glipp av noe nytt fordi man ikke er online hele tiden. Målet til Lokalavisen Geita er ikke å være først, men best på det som dekkes og skrives om. I avisen vil du kunne lese om alt fra hyggelige arrangementer til kritikkverdige forhold.

Presseetikk
Lokalavisen Geita jobber etter pressens Vær Varsom-plakat og Redaktørplakaten. Det skal sikre at den journalistiske kvaliteten ikke står tilbake for noe annet. En lokalavis er helt avhengig av tillit og troverdighet. En avis som klarer å ivareta dette vil bli viktig for folk og få abonnenter. I vår tid hvor begrepet «falske nyheter» ropes mest i utide, tror jeg på kontrakten mellom avis og innbyggere – abonnementet. For Lokalavisen Geita er det helt avgjørende for virksomheten at leserne skal kunne stole på at det som blir publisert er etterrettelig og sant.

Du kan nå tegne abonnement i avishylla.

Velkommen som abonnent!

Med vennlig hilsen

Esben Holm Eskelund
Redaktør
Lokalavisen Geita

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 7 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.