Konkursbegjæringen mot Skilsøferga AS er trukket

KONKURSTRUET: Skilsøferga AS var før påske truet av konkurs etter at skatteoppkreveren i Arendal og Froland rettet et krav på manglende betaling av merverdiavgift og tvangsbøter. Foto: Esben Holm EskelundKONKURSTRUET: Skilsøferga AS var før påske truet av konkurs etter at skatteoppkreveren i Arendal og Froland rettet et krav på manglende betaling av merverdiavgift og tvangsbøter. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:
Skilsøferga AS hadde skatteoppkreveren på nakken før påske. Ferjeselskapet som trafikkerer lokalt […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: