Argumenterer for markagrense på nytt i dette området

MARKAGRENSE: Nok en gang løftes innspillet fra velforeninger i forbindelse med arealplanleggingen i kommunen. Foto: fra innspilletMARKAGRENSE: Nok en gang løftes innspillet fra velforeninger i forbindelse med arealplanleggingen i kommunen. Foto: fra innspillet

Velforeningene i Vestre Færvig argumenterer for at markagrense for Færvigskogen må løftes […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |