Detaljregulerer for plassering av en ny enebolig

BOLIGBYGGING: En helt ny bolig søkes regulert inn i området som er avsatt til eksisterende bebyggelse og har et bevaringshensyn over seg. Foto: Arendal kommuneBOLIGBYGGING: En helt ny bolig søkes regulert inn i området som er avsatt til eksisterende bebyggelse og har et bevaringshensyn over seg. Foto: Arendal kommune
Annonse:
En ny bolig kan dukke opp i terrenget om kommunen sier ja […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: