Disse skal sørge for samarbeid med skolene

SAMARBEIDSUTVALG: Bystyret i Arendal har delt ut verv til skolenes samarbeidsutvalg. IllustrajonsfotoSAMARBEIDSUTVALG: Bystyret i Arendal har delt ut verv til skolenes samarbeidsutvalg. Illustrajonsfoto

Hovelista, Høyre, Frp og Sosialistisk Venstreparti skal delta i samarbeidsutvalget for skolene […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |