Disse skal sørge for samarbeid med skolene

SAMARBEIDSUTVALG: Bystyret i Arendal har delt ut verv til skolenes samarbeidsutvalg. IllustrajonsfotoSAMARBEIDSUTVALG: Bystyret i Arendal har delt ut verv til skolenes samarbeidsutvalg. Illustrajonsfoto
Annonse:
Hovelista, Høyre, Frp og Sosialistisk Venstreparti skal delta i samarbeidsutvalget for skolene […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: