Fjernet del av brygga etter krav fra kommunen

FJERNET BRYGGE: Den lille bryggedelen midt i bildet er fjernet etter at kommunen satte krav om retting og vedtok tvangsmulkt. Foto: fra saksgangen / ArkivFJERNET BRYGGE: Den lille bryggedelen midt i bildet er fjernet etter at kommunen satte krav om retting og vedtok tvangsmulkt. Foto: fra saksgangen / Arkiv
Annonse:
Kommunen krevde fjerning og vedtok tvangsbot for en ulovlig bryggedel i Skarestrand. […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: