Flertall for å se på flere ulike kollektivløsninger

KOLLEKTIVLØSNINGER: Vedtakene i bystyret knyttet til kollektivtrafikk, er en erkjennelse av at dagens tilbud mange steder i kommunen ikke er godt nok. IllustrasjonsfotoKOLLEKTIVLØSNINGER: Vedtakene i bystyret knyttet til kollektivtrafikk, er en erkjennelse av at dagens tilbud mange steder i kommunen ikke er godt nok. Illustrasjonsfoto
Annonse:
Både budsjettpartiene og Høyre fikk gjennomslag for sine kollektivtilnærminger i budsjettbehandlingen. Kollektivtilbudet […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: