Foreslår camping og kystkultursenter i Hove-leiren

HOVE FAMILIECAMPING: I et innspill til kommuneplanens arealdel tas det til orde for å legge nye familiecamping, bobilcamping og reise et kystkultursenter inne innenfor Hove leirsenters areal. ArkivfotoHOVE FAMILIECAMPING: I et innspill til kommuneplanens arealdel tas det til orde for å legge nye familiecamping, bobilcamping og reise et kystkultursenter inne innenfor Hove leirsenters areal. Arkivfoto

Hove leirsenter pekes på som naturlig plassering av campingplass og et kystkultursenter. […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |