Her er kommunens råd til barn og unge

NOEN Å SNAKKE MED: Tillitsvalgte, oppvekstpolitikere og kommunen går ut med en felles veiledning og tips om håndtering av koronakrisen for barn, unge og voksne. Det viktigste rådet som gis er å snakke med andre. IllustrasjonsfotoNOEN Å SNAKKE MED: Tillitsvalgte, oppvekstpolitikere og kommunen går ut med en felles veiledning og tips om håndtering av koronakrisen for barn, unge og voksne. Det viktigste rådet som gis er å snakke med andre. Illustrasjonsfoto
Annonse:

Sist oppdatert kl. 09:50 27. mars 2020

Kommunen, tillitsvalgte og politikere i Arendal har laget en guide for korona-håndtering i hverdagen, som er veldig annerledes enn både barn, unge og foresatte er vant til.

Under kan du lese veiledningen og tipsene fra oppvekstkomitéen, tillitsvalgte i Arendal kommunen og kommunen som skoleeier:


Stengte barnehager og skoler – trenger du noen å snakke med?

Alle skoler og barnehager er nå stengt til og med 13. april.

Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene likevel får et godt opplæringstilbud. Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme, og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Barnehager og skoleeiere skal fremdeles sørge for å gi et tilbud til utsatte barn og unge, og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

Barn med særlige behov skal få et omsorgstilbud i den barnehagen og skolen de tilhører hvis det er behov for det. Disse barna er ekstra sårbare i denne situasjonen.

Den enkelte skole og barnehage skal derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som kan få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, om de er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Denne situasjonen er ny og krevende for alle parter, og vi har stor forståelse for at hverdagen nå for enkelte barn og unge kan virke uoversiktlig. I Arendal skal barnehagen og skolen ha jevnlig kontakt med hjemmene. Spesielt vil denne oppfølgingen være viktig overfor barn og ungdommer som vi tror/mener har behov for tett oppfølging. Vi skal også være våkne for at barn og unge som til vanlig ikke har behov for en tett oppfølging, også får oppmerksomhet i nåværende situasjon.

Vi håper alle opplever at lærere og andre ansatte i barnehager og skoler er tett på, og i god dialog. Vi oppfordrer dere foresatte, barn og ungdommer som har noe dere lurer på, eller ønsker å gi noen tilbakemeldinger om å ta kontakt med deres barnehage/skole.

Vi opplever at barnehagene og skolene i Arendal har gjort en svært god jobb siden de ble stengt fra fredag 13. mars. I denne spesielle situasjonen som vi alle står i, skal vi sammen legge til rette for at god læring fortsatt oppnås. Men minst like viktig er det nå at barn og unge blir ivaretatt av de kommunale tjenestene i et godt tverrfaglig samarbeid.

Trenger du noen å snakke med?
I møte med den nye virkeligheten med koronaviruset vil vi reagere forskjellig. Hvis du føler deg redd og alene, eller hvis du strever med vonde tanker? Det beste rådet er å snakke med andre.

Snakk med en venn – og vær en venn
Når dere ikke møtes på skolen, er det ekstra viktig å snakke med venner på Facetime, Snap, eller andre plattformer som dere bruker. Fortell en venn om det som plager deg – og husk å spørre tilbake hvordan vennen din har det!

Snakk med foreldre eller en annen trygg voksen
Hvem liker du å snakke med. En i familien? En på skolen? En nabo? En du kjenner fra fritidsaktiviteter? Send en melding, f.eks.: Jeg tenker på mye om dagen – kan vi snakke litt sammen?

Snakk med kontaktlæreren din eller en annen ansatt
Læreren kjenner både deg og vennene dine. Hvis du har det vanskelig, eller har en venn som har det vanskelig – ta kontakt og fortell det til læreren din eller en annen ansatt på skolen! Om det er noen som opplever at de ikke har blitt nok kontaktet av barnehagen eller skolen, så er det anledning for dere å ta direkte kontakt selv.

Ring helsesykepleier
Helsesykepleier har mye trening i å snakke med barn og ungdom som har vonde tanker. Nå som skolen er stengt, har helsesykepleier hjemmekontor og er tilgjengelig på telefon. Send SMS med navnet ditt og hvilken klasse du går i, så ringer hun deg opp. Nummer til helsesykepleier ligger på skolen din sin hjemmeside.

Arendalshjelpa
Fra mandag til fredag fra kl. 10 – 15:30 kan både barn, ungdom og voksne ringe Arendalshjelpa. Her vil du treffe en ansatt i Arendal kommune som har god kompetanse i å snakke med mennesker som synes livet er vanskelig. Tlf. 90 92 80 90

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet. Tlf 116 111, sms 417 16 111
Her får du snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis du er i en vanskelig situasjon, setter de deg i kontakt med noen i Arendal som kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror noen andre barn har det vanskelig

Korspåhalsen – Røde kors tlf 800 333 21 (kl 14-22)
Korspåhalsen er gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år, og har åpent på kvelden. Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil.

Ingjerd Livollen, Leder komite for Oppvekst Arendal
Roar Aaserud, Kommunalsjef i Arendal
Odd-Helge Widding, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Arendal
Bente Fidje, Hovedtillitsvalgt FO Arendal
May Dypdalen, Hovedtillitsvalgt Skolelederforbundet Arendal
Anita Skåland, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Arendal
Cathrine Berge, Hovedtillitsvalgt Delta Arendal
Renate Johansen, Hovedtillitsvalgt NSF Arendal

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: