Her planlegges 24 nye boliger

UTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter ArendalUTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter Arendal
Annonse:
Detaljplanforslaget for en utvidelse av byggefeltet på Brattekleiv er sendt kommunen for […]
Bli abonnent! Du kan velge mellom: Geita i 1 år, Geita i 3 mnd, Geita i 6 mnd or Geita i 1 mnd | Er du abonnent? Klikk logg inn - du kan også logge inn med Vipps!
Annonse: