Her planlegges 24 nye boliger

UTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter ArendalUTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter Arendal
Annonse:
Detaljplanforslaget for en utvidelse av byggefeltet på Brattekleiv er sendt kommunen for […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: