Her planlegges 24 nye boliger

UTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter ArendalUTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter Arendal
For å få tilgang til innholdet i Lokalavisen Geita må du kjøpe abonnement. Du kan velge: Geita i 1 år, Geita i 3 mnd, Geita i 6 mnd eller Geita i 1 mnd | Allerede abonnent? Klikk på logg inn - du kan også logge inn med Vipps!
Annonse: