Her planlegges 24 nye boliger

UTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter ArendalUTBYGGINGSPROSJEKT: Skissene for hvordan Brattekleiv Utsikt kan bli seende ut er klare. sammen med et forslag til detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter Arendal

Detaljplanforslaget for en utvidelse av byggefeltet på Brattekleiv er sendt kommunen for […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |