Hissig klage løfter byggesøknad til politikerne

BYGGEKLAGE: Avdelingsleder Helge Haugenes i Konsmo Fabrikker avd. Arendal er lite imponert over saksbehandlingen hans kunde har fått i Arendal kommunes byggesaksavdeling. Illustrasjon: fra saksfremleggetBYGGEKLAGE: Avdelingsleder Helge Haugenes i Konsmo Fabrikker avd. Arendal er lite imponert over saksbehandlingen hans kunde har fått i Arendal kommunes byggesaksavdeling. Illustrasjon: fra saksfremlegget
Annonse:
– Vi registrerer også at klager sågar blir behandlet av samme saksbehandler. […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: