Kommunedirektøren vil holde på 20-prosenten

FORTSATT 20/80: Kommunedirektøren vil i ny arealplan foreslå at fordelingen 80/20 for nybygging fortsatt skal gjelde og at bygging fortrinnsvis skal skje nær kollektivknutepunkter. Faksimile: presentasjon kommuneplanens arealdelFORTSATT 20/80: Kommunedirektøren vil i ny arealplan foreslå at fordelingen 80/20 for nybygging fortsatt skal gjelde og at bygging fortrinnsvis skal skje nær kollektivknutepunkter. Faksimile: presentasjon kommuneplanens arealdel
Annonse:
Arbeidet med fornyelse av arealplanen for Arendal kommune frem til 2033 er […]
Bli abonnent! Du kan velge mellom: Geita i 1 år, Geita i 3 mnd, Geita i 6 mnd or Geita i 1 mnd | Er du abonnent? Klikk logg inn - du kan også logge inn med Vipps!
Annonse: