Mener veiavslag er forskjellsbehandling

FORSKJELLSBEHANDLING: Hytteeieren i Skarestrand reagerer på kommunen og Fylkesmannen i Agder, som argumenterer med natur- og landskapshensyn, mens det i andre sammenhenger tilsynelatende ikke er så viktig. Foto: fra klagebrevetFORSKJELLSBEHANDLING: Hytteeieren i Skarestrand reagerer på kommunen og Fylkesmannen i Agder, som argumenterer med natur- og landskapshensyn, mens det i andre sammenhenger tilsynelatende ikke er så viktig. Foto: fra klagebrevet

Hytteeier i Skarestrand har problemer med å forstå myndighetenes nei til skogsbilvei, […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |