Naboer kritiske til flere ønskede tiltak på strandeiendom

BYGGETILTAK: På eiendommen til venstre på bildet søkes det om tillatelse til flere tiltak. Søknaden er sendt videre fra kommunen til Statsforvalteren i Agder. Foto: Arendal kommune / SkråfotoBYGGETILTAK: På eiendommen til venstre på bildet søkes det om tillatelse til flere tiltak. Søknaden er sendt videre fra kommunen til Statsforvalteren i Agder. Foto: Arendal kommune / Skråfoto

Naboer til eiendommen er ikke særlig begeistret for flere av tiltakene det […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |