Aprilsnarr: Sjokkavgift pålegges besøkende i populært turområde

SJOKKAVGIFT: Alle skattebetalere i Arendal, Grimstad og Tvedestrand må betale avgift for tilgang til Raet nasjonalpark. IllustrasjonsfotoSJOKKAVGIFT: Alle skattebetalere i Arendal, Grimstad og Tvedestrand må betale avgift for tilgang til Raet nasjonalpark. Illustrasjonsfoto

Sist oppdatert kl. 08:19 2. april 2024

Inngangsbilletten som innføres skal blant annet være med på å finansiere miljøovervåkningsplan.

Raet nasjonalpark innfører en helt ny avgift for besøkende til nasjonalparken. Med umiddelbar virkning må gjester til den populære parken betale en årlig avgift på 10424 for en familie på fire. Avgiften vil kreves inn gjennom skatten fra personlige skatteytende innbyggere i Arendal, Grimstad og Tvedestrand.

Du kan slippe unna

Det vil være mulig for enkeltpersoner å slippe avgiften, om man skriftlig forplikter seg til å delta i prosjektet “Hundeposeadopsjon”, hvor turgåere minst må plukke med seg en eller flere brukte hundbæsjposer fra nasjonalparkområdet hver gang man er på tur.

Om ikke man forplikter seg til dette må man altså betale avgiften, som vil bli trukket månedlig med virkning fra 1. april 2024.

Mye må betales

Avgiften skal gå til å finansiere varmekabler i asfaltdekket på parkeringsplassen i Hove leirsenter og på campingområdet på Hoveodden for å hindre at den planlagte parkeringsplassen på moreneryggen vil bli et gjørmehull ved store nedbørsmengder.

Nasjonalparken har bestemt at avgiften også må kreves inn for å dekke kostandene med miljøovervåkningsplanen for Hovekilen. Denne ble Arendal kommune pålagt å sette i gang med en varighet på ti år, da bystyret vedtok reguleringsplanen som åpner for utvikling av campingområdet på Hoveodden.

Miljøovervåkningsplanen vil trolig koste kommunen 400.000 kroner i året å drifte. Det er et høyt beløp i en kommune som har over fem milliarder kroner i gjeld.

Dobbel kostnad

Med innføringen av den nye nasjonalparkavgiften kommer den marine nasjonalparken regjeringen i forkjøpet. Fra statlig hold planlegges det innføring av turistskatt i populære turismeområder i Norge for å regulere besøkstrykket. Dersom en slik skatt blir innført, vil den komme i tillegg til den nokså høye nasjonalparkavgiften.

I tillegg til nasjonalparkavgiften vil det trolig bli innført gebyr for bruk av bålpanner i nasjonalparken. Det vil etter hvert bli installert en betalingsløsning på hver av de over 30 bålplassene. Dette skal sikre at folk betaler for seg slik at de som tømmer aske, fjerner hundebæsjposer fra bålpannene og holder området pent for friluftsfolket, får litt igjen for strevet.

Lokalavisen Geita