Slik vurderes bystyreflertallets Hove-vedtak av kommunedirektøren

KONSEKVENSER: Bystyrevedtaket om utvikling av campingen kan gi reduserte grønne siktsoner, parkeringskaos og effekten vedtaket kan få for fuglelivet er umulig for kommunedirektøren å spå utfallet av. Nå er planforslaget for del av Hoveodden sendt på høring med oppdaterte konsekvensvurderinger. Foto: Esben Holm EskelundKONSEKVENSER: Bystyrevedtaket om utvikling av campingen kan gi reduserte grønne siktsoner, parkeringskaos og effekten vedtaket kan få for fuglelivet er umulig for kommunedirektøren å spå utfallet av. Nå er planforslaget for del av Hoveodden sendt på høring med oppdaterte konsekvensvurderinger. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:
Bli abonnent! Du kan velge mellom: Geita i 1 år, Geita i 3 mnd, Geita i 6 mnd or Geita i 1 mnd | Allerede abonnent? logg inn - du kan også logge inn med Vipps!
Annonse: