Slik vurderes bystyreflertallets Hove-vedtak av kommunedirektøren

KONSEKVENSER: Bystyrevedtaket om utvikling av campingen kan gi reduserte grønne siktsoner, parkeringskaos og effekten vedtaket kan få for fuglelivet er umulig for kommunedirektøren å spå utfallet av. Nå er planforslaget for del av Hoveodden sendt på høring med oppdaterte konsekvensvurderinger. Foto: Esben Holm EskelundKONSEKVENSER: Bystyrevedtaket om utvikling av campingen kan gi reduserte grønne siktsoner, parkeringskaos og effekten vedtaket kan få for fuglelivet er umulig for kommunedirektøren å spå utfallet av. Nå er planforslaget for del av Hoveodden sendt på høring med oppdaterte konsekvensvurderinger. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:
Problematiserer parkeringskonflikt og påpeker at den grønne siktsonen over Hoveodden blir smalere […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: