Undersøker ikke hele planområdet

GRØNN SONE: Områdene som skal være grøntareal innenfor campingarealet på Hove skal ikke graves etter kulturminner i. Kartskisse: Arendal kommune GRØNN SONE: Områdene som skal være grøntareal innenfor campingarealet på Hove skal ikke graves etter kulturminner i. Kartskisse: Arendal kommune

De arkeologiske undersøkel­sene, som skal utføres i forbind­else med regulering til naturcamping […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |