Undersøker ikke hele planområdet

GRØNN SONE: Områdene som skal være grøntareal innenfor campingarealet på Hove skal ikke graves etter kulturminner i. Kartskisse: Arendal kommune GRØNN SONE: Områdene som skal være grøntareal innenfor campingarealet på Hove skal ikke graves etter kulturminner i. Kartskisse: Arendal kommune
Annonse:
De arkeologiske undersøkel­sene, som skal utføres i forbind­else med regulering til naturcamping […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: