VALG 2019: – Tromøya er blitt en sovende bydel

PENSJONISTPARTIET: Harrieth Møller Lindset er ordførerkandidat for Pensjonistpartiet i Arendal. Foto: Pensjonistpartiet/MontasjePENSJONISTPARTIET: Harrieth Møller Lindset er ordførerkandidat for Pensjonistpartiet i Arendal. Foto: Pensjonistpartiet/Montasje

Sist oppdatert kl. 16:16 6. september 2019

Les intervjuet med Harrieth Møller Lindset, som er ordførerkandidat fra Tromøy for Pensjonistpartiet ved kommunevalget i Arendal.

<b>PENSJONISTPARTIET:</b> Harrieth Møller Lindset er ordførerkandidat for Pensjonistpartiet i Arendal. Foto: Privat

PENSJONISTPARTIET: Harrieth Møller Lindset er ordførerkandidat for Pensjonistpartiet i Arendal. Foto: Privat

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Frem mot valgdagen vil Lokalavisen Geita publisere intervjuer i lydformat med kandidater som står øverst på listene fra de ulike partiene, og som vil representere Tromøy i bystyret. Rundt 50 listekandidater fra øya har valgt å si ja til å gå for fire års politisk arbeid i kommunen. I salen er kun 39 stoler ledige, og med Hovelistas inntreden i valgkampen går det mot det mest spennende lokalvalget i Arendal siden Barbu-aksjonen for ca. ti år tilbake.

Til forskjell fra de andre kandidatintervjuene Lokalavisen Geita har utført, er intervjuet med Harrieth Møller Lindset gjennomført skriftlig:

1. Du kan starte med å fortelle litt personlig om deg selv i korte trekk?
Svar: Født på Tromøya, har jobbet i 20 år i Møre og Romsdal med ungdom, og tilbake i Arendal har jeg jobbet med ungdom i 27 år på Strømsbu videregående skole, nå Sam Eyde. Utdanna økonom og bibliotekar.

2. Hva er din motivasjon for å ville inn i bystyret i Arendal?
Svar: Arbeide med omsorgstjenester, ungdommer og skoler.

3. Hvilket tema har du sterkest meninger om, og hvorfor det?
Svar: se svaret over. Eldre og ungdom.

4. Hvordan synes du Tromøy klarer seg som en del av Arendal kommune?
Svar: Tromøya er blitt en sovende bydel under Arendal, bedrifter flytter ut.

5. Hva synes du mangler av tilbud og muligheter på øya?
Svar: Nye industrier og industriområder. Ungdomslokaler for ungdom, fritidsklubber. Bedre buss og fergeforbindelser.

6. Hva synes du er bra med Tromøy?
Svar: Vi har mye fin natur, rekreasjonsområder for alle aldre. Ikke minst Raet nasjonalpark.

7. I hvor stor grad har du fokus på øya i ditt politiske virke?
Svar: Hele kommunen må en ha fokus på, men selvfølgelig er det jo der du bur som en tenker på.

8. Politiet har uttrykt bekymring for ungdomsmiljøet på øya. Tromøy fritidsklubb/forum ønsker å ta over den gamle barneskolen på Roligheden som ungdomshus. Hvordan stiller du deg til det?
Svar: Jeg stiller meg positiv til et ungdomshus med en fast kontaktperson. Det er ikke alle som går på speider, tensing, dans eller i idrettslag.

9. I hvor stor grad mener du kommunen også bør bidra økonomisk til dette?
Svar: Kommunen bør betale det det koster å ha et slikt hus, og de bør betale en eller to stillinger.

10. Det til tilsynelatende høyt fokus på næringsutvikling, men ikke på Tromøy. Hva tenker du om at alt skal legges langs kollektivakser og at Tromøy ikke er en del av bydelssenter-diskusjonen?
Svar: Vi må legge til rette for mer næring på øya, hva med bydelssenter med butikker og småbedrifter?

11. Hvordan vil du jobbe for at kollektivtilbudet skal bli bedre, og hvordan kan det bli bedre?
Svar: Vi må få mindre busser som kjører rundt og kjører inn til kollektivaksen f.eks. på Krøgenes og billettene må bli billigere, kr. 20 for voksne og kr. 10 for ungdom. Det samme med fergene.

12. Hva er din holdning til tilrettelegging i Raet nasjonalpark?
Svar: Raet nasjonalpark bør være for alle, det bør være tilgjengelig for funksjonshemmede.

13. Hva mener du bør skje med campingarealet på Hove, er konseptet Canvas Hove en riktig vei å gå?
Svar: Campingen burde være inne i Raet nasjonalpark.

14. Alle som kommer inn i bystyret må også sitte i komiteer og utvalg. Hvilken ønsker du mest å sitte i?
Svar: Omsorgskomiteen og kommuneplanutvalget.

15. Hvis du ikke selv kommer inn i bystyret, hvem håper du da kommer inn som representant for ditt parti?
Svar: Jeg håper flere kommer inn.

16. Hvem ser du helst som ordfører i Arendal de fire neste årene?
Svar: Her er det forhandlinger etter valget.

17. Og til slutt – hvor stor prosentvis oppslutning får ditt parti i lokalvalget i Arendal i år?
Svar: Vi kan håpe på 3%, helst høyere.

Pensjonistpartiets listekandidater

På lokalpartiets liste er det ni navn fra Tromøy, som er mulig å stemme på. Valgreglene åpner for at det er lov å sette kryss ved personnavn du vil gi en ekstra stemme på listen. Er ikke dine favoritter på partiets liste, kan du føre disse opp som såkalte slengere. Det gjør man ved å skrive kandidatens navn på stemmeseddelen til det partiet du velger å gi stemme. For Pensjonistpartiet fra Tromøy stiller disse kandidatene:

1. Harrieth Møller Lindset
4. Jon Kolbjørn Lindset

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.