Her holder sjøfuglene til i Hovekilen denne sesongen

HEKKELOKALITETER: Statens Naturoppsyn har utarbeidet et kart som viser hvor sjøfugl hekker i Hovekilen. Her kan du se hvor du skal la makrellterner og fiskemåker få være i fred. Foto: Esben Holm EskelundHEKKELOKALITETER: Statens Naturoppsyn har utarbeidet et kart som viser hvor sjøfugl hekker i Hovekilen. Her kan du se hvor du skal la makrellterner og fiskemåker få være i fred. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:
Statens Naturoppsyn (SNO) har kartlagt årets foretrukne hekkeplasser i Hovekilen. Raet nasjonalpark […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: