Arendalsuka 2018. Inspirasjon og opplevelser

ARENDALSUKA: Rune Sævre, bystyrepolitiker fra Tromøy (SV) oppsummerer Arendalsuka 2018. Foto: Esben Holm EskelundARENDALSUKA: Rune Sævre, bystyrepolitiker fra Tromøy (SV) oppsummerer Arendalsuka 2018. Foto: Esben Holm Eskelund

Det ble et tett program. Mange opplevelser og mye inspirasjon. Så da vil jeg formidle det jeg synes var viktig og bra.

Det viser spennet i utfordringer som både det lokale, nasjonale og globale miljøet har. På mange fag- og politikkområder. Og uka har et behov for innspill om organiseringen.

Kunst som drivkraft til å formilde kvaliteter i kulturen, ble et meget verdifullt seminar på Arendal Gamle rådhus. Kunst som en uttrykksform i form, farge, toner og bevegelser. Og sterke signaler kom på å kvalitetssikre kunsten. Først i en faglig vurdering kunstnere imellom. Etter godkjenning kommer viktig formidling. Særlig det som er universelt. Det som kommuniseres mellom ulike folkegrupper, kulturer og nasjoner.Da kom det i seminaret sterke innlegg fra anerkjent danser og kunstformidlere som ikke fikk gjennomslag i sin kunstform. De var fordi språket og hudfargen til kunstneren var noe annet enn nordisk. Så utfordringer på integrering har vi også innenfor kunsten og av anerkjente kunstnere.

Bærekraft ble tatt opp i en sammenheng som skulle være global. Det skulle være et fokus på business. Og da er det ganske trist at man ikke ser helheten i tema bærekraft. Bærekraft skal ha et innhold av økonomiske, økologiske og samfunnsmessige tema og vurderinger. Samlet! Det greide ikke dett fagmiljøet, men bare fortsatte det utvannete begrepet “bærekraft” på sin måte. Utfordringen da er at begrepet bærekraft er så assosiasjonsdekkende at det kan brukes, og misbrukes, i mange sammenhenger.

Når man beskriver situasjonen i Palestina med en uke gamle bilder og medisinsk vurdering av krig og uro, blir det en sterk opplevelse. Palestinernes daglige kamp mot en overmakt som skyter enkeltpersoner i en frustrerende situasjon, er sterk kost. Palestinerne er trengt sammen på klodens mest tettbefolkete område. Israelere misbruker sin fysiske overmakt. Og vi som for fem tiår siden støttet jødenes rett til land, forkaster i dag de sionistiske trekk i Israel. Og den aktive støtten har gått over til palestinerne.

Mandagen ble avrundet med en konsert med tonsatte dikt og epiloger ble framført av lokale musikere. Når temaet er sex og transseksuelle forestillinger og opplevelser, får det tankene og erkjennelsene til å forskyve seg: fra gamle forestillinger og inn i en tolerant verden hvor vi lærer ærlighet og respekt.

Klimadebattene kom i mange sammenhenger. Om det var menneskeskapte klimaendringer, som alle nå har erkjent, eller det var utfordringer på hvordan vi skal bygge våre hus i framtida. Det er en sammenheng mellom hvor folk bor, jobber og beveger seg og hvordan vi bygger våre hjem, skole og næringsbygg. En slik helhetlig klima- og arealplanpolitikk har de kommet langt med i Oslo. Med den utbyggingshastigheten vi har i Norge i dag, blant annet i Nydalen i Oslo, er det faktisk økende fokus på klimaperspektiv. Noe som Arendal må fange opp. Det jeg fanget opp var at de finansielle fagmiljøene rundt børsen faktisk er blant de som gir sterkeste signaler: vi erkjenner og forbereder behovet for et mye sterkere klimatilpasset samfunn i planlegging for framtida. Også den nære framtida!

Den store samtalen mellom Kåre og Erik, to gamle ringrever fra hver sin side i politikken, blir et halleluja som stor enighet. Kåre har med sine analyser og spissformuleringer, evnen til å fange publikum. Og når Kåre gir sin støtte til palestinerne og Erik anerkjenner gode krefter i markedene, har de to møttes nærme et midtpunkt i politikken. De sitter inne med mye kunnskap og med gode analyser. De framhevet blant annet styrken i Kina og India som nye stormakter, særlig så lenge Trump fortsetter sin politikk.

Partilederdebatten kjenner alle fra mediene, så det kommenterer jeg ikke inn på. Annet enn at Audun var best!

De to temaene plastikkforbud og bilfri by, som SV i Arendal har fokusert og fått gjennomslag for, ble tatt opp på mange seminarer. Så det ga inspirasjon til å fortsette dette arbeidet. Likevel ble det frustrerende situasjon å høre en statsråd for utenrikspolitikk lese opp et manus om Parisavtalen. Når et manus er utarbeidet av rådgivere fra bakrommet og dette ikke rimer med offisiell politikk, viser det at kommunikasjonsrådgiverne har fått for stor makt. Og at politikeren står bare og leser opp manuset.

Det har de siste årene blitt etablert nasjonalparker også i kystsonen. Det startet ved svenskegrensa og har spredd seg også til Aust-Agder. Selv om det allerede var et landskapsvernområde her, går nå nasjonalparken ut i det marine miljø. Dette ble onsdag markert på Vitensenteret som skal ha en viktig rolle i videre informasjon og formidling. Så gratulere både til Raet nasjonalpark og Vitensenteret som vi har arbeidet langsiktig for å bygge opp som et kompetansemiljø i regionen.

Integrering ble et viktig tema, med innslag både omkring #metoo og ved folk møter folk. Det er et aktivt frivilligmiljø i byen som gir en god fokusering på integrering. Så det gir inspirasjon å følge opp arbeidet.

Velferdsstaten ble tatt opp som tema. Høyresiden markerte sterk støtte og behov for private aktører. Men det faglige, politiske og organisasjonsmiljøene som var representert, så klart behovet for å følge med på hva som skjer. Det ideelle vi finner i både barnehage og omsorg, er akseptabelt. Men de kommersielle interessene som blant annet kjøper opp institusjoner, ofte i store internasjonale selskaper, må vi sikres oss imot. Det er noe vi ser både nasjonalt og lokalt. Og av hensyn til både brukere og de ansatte, må dette følges opp!

Mobbing er et problem som man møter både i barnehage, skole og arbeidsliv. Dette ble tatt opp til brei diskusjon i et panel av bare damer!? Og fokuset på et så tidlig stadium som mulig er viktig. I dag er det regionale fagmiljø som behandler mobbesaker. Men det kom fram at det er behov for et eget ombud som kan gi den samme behandlingen av mobbesaker over hele landet. Samtidig ble det konstatert på at mobbing i arbeidslivet må få et økt fokus.

Arendalsuka har et stort antall både tema og organisasjoner. Det store antall stand og arrangementer kunne med fordel reduseres ved at tilgrensende tema og organisasjoner kunne kobles sammen. Det ville gi en økt dialog mellom flere interesser, ikke bare samlinger av meningsfeller og menigheter, som det er mange tilfeller av i dag.

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.