SYNSPUNKT: – Canvas Hove blir et tilbud for alle

HOVEDKVARTERET: Hove drifts- og utviklingsselskaps styre mener Canvas Hove på nåværende Hove Camping blir et tilbud for alle. Foto: Esben Holm EskelundHOVEDKVARTERET: Hove drifts- og utviklingsselskaps styre mener Canvas Hove på nåværende Hove Camping blir et tilbud for alle. Foto: Esben Holm Eskelund

Sist oppdatert kl. 14:32 19. oktober 2018

– Den ferske nyheten om omorganiseringa på Hove har medført mange heiarop, men også kritikk, skriver styret i Hove drifts- og utviklingsselskap.

Det har vært skrevet mye i mange kanaler siden styret i Hove Drift og Utvikling (HDU) ønsket velkommen til pressekonferanse på tirsdag. Den ferske nyheten om omorganiseringa på Hove har medført mange heiarop, men også kritikk. Debatter er sunt og naturlig i slike saker, men det er viktig at innholdet i debatten blir bygd på fakta i så stor grad som mulig. Dette leserinnlegget er skrevet for få frem fakta i saken til flest mulig og for å imøtegå den delen av kritikken som vi i HDU mener er basert på uriktigheter eller misforståelser.

Ja, over 140 eiere av campingvogner med kontrakt på Hove Camping får ikke fornyet kontrakten sin. Dette er så klart ugreit for de som har vært gjester og det har gjort avgjørelsen, som nå er tatt, vanskelig for HDU. Men det som gjorde den vanskelige beslutningen verdt å ta, er følgende: Områdene blir fremover i mye større grad åpnet opp for alle og en stor del av den fine tomta skal, i motsetning til slik det har vært, komme allmennheten til gode. De nye driverne vil åpne opp store, tilrettelagte gressletter, hyggelige spiseplasser, et bredt aktivitetstilbud der alle inviteres med og gangveier der utsikt og lek står i sentrum. Dette vil komme alle til gode. De gjestene som skal overnatte vil kunne velge mellom overnattingsmuligheter i alle prisklasser.

Prosessen

Den kanskje største kritikken som er kommet handler om prosessen, og de som i dag har campingvogn der, gjentar i mange kanaler at de ikke har vært informert før pressekonferansen på tirsdag. Dette er ikke riktig. Alle faste gjester har fått tre brev fra HDU som omhandler prosessen som nå er landet. Det første av brevene ble sendt alle faste gjester i juni 2017. Her står det blant annet:

(…) etableringen av Raet Nasjonalpark, og det faktum at vernebestemmelsene for campingen er fjernet, åpner nye muligheter for området som styret ønsker å se på. Styret har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike utviklingsalternativer.

(…) styret ønsker å ha en grundig prosess slik at vi får utarbeidet en god og fremtidsrettet plan for området. Når det pågående planarbeidet er sluttført vil styret gjøre vedtak om hva som skal gjøres. Hva som blir resultatet av det pågående planarbeidet er usikkert. For å forhindre at noen av gjestene gjør investeringer som på et senere tidspunkt evt. må fjernes, velger vi å informere om planarbeidet nå.

Mer informasjon om at en utviklingsprosess pågår ble også sendt til alle i desember 2017 og januar 2018. Etter å ha vurdert mer enn ti forskjellige tilbydere som ønsket å utvikle tomta, ble det skrevet kontrakt med LowCamp AS på mandag, denne uka. Faste beboere ble informert tirsdag morgen, litt før allmennheten fikk samme beskjed. HDU kunne ikke informere noe mer konkret før en avtale med en kommersiell aktør ble underskrevet. Her var ingenting sikkert før kontrakten faktisk var underskrevet.

Gjestene får nå et halvt år på seg til å flytte campingvogna si, og HDU har sagt seg villig til å hjelpe, både med utflyttingen og med å finne andre campingplasser i nærheten som vil ta i mot mye gjester. Leiekontraktene sier helt tydelig at gjestene har kontrakt for et år om gangen, og kan sies opp på en måneds varsel. Rent faktisk har vi ikke sagt opp noen kontrakter enda, men skrevet brev om at kontraktene ikke blir fornyet. Det vil gå en formell oppsigelse inne fristen som fremkommer av leiekontrakten. En tom campingplass må til for å få til det nye prosjektet.

Canvas Hove skal være for alle

Det er også viktig for oss i HDU å få frem at dette ikke er, og aldri har vært et valg mellom Hove Camping eller tretopp-hotell for eliten, slik noen har fremstilt det. Canvas Hove vil fra dag en jobbe for å bli en telt-campingplass der man kan bo billig i vakre og tilrettelagte omgivelser. Så vil det også være mulig å leie flere former for mer utradisjonelle telt, noen som kanskje henger oppi trærne og noen med mer komfort, slik som gode senger og ovn. Hvis reguleringsplanen tillater det, blir det også bygd hytter og tretopphytter.

Hva er nytt?

Det blir lagt til rette for et stort aktivitetstilbud i tråd med den nye nasjonalparkens formål, der både gjester og lokalbefolkning blir invitert inn. Trenings- og aktivitetssenteret vil bli et tilbud der alle kan trene, trimme og få opplevd den fantastiske naturen på Hove, til vanns og på land. Etter trening kan man nyte en badstue, ta en dusj eller spise på restauranten.

Vi tror også Arendal med Canvas Hove får en internasjonal spydspiss innen reiseliv som kan trekke mange turister hit, også fra utlandet. En hyggelig bieffekt av utviklingen er også mange nye arbeidsplasser og helårsdrift. Det er vanskelig å tallfeste før en reguleringsprosess er ferdig, men en seksdobling av arbeidsstaben innen tre år er sannsynlig. Her vil det bli rom for en rekke arbeidsplasser, også til ungdom og ufaglærte.

Arendal øker kapasiteten på hotellsenger. Det setter byen i stand til å holde flere store arrangementer, slik som Arendalsuka.

Med de spennende planene som nå ligger på borden håper vi at mange også vil dele minner på sosiale medier, som vil virke positivt for områdets omdømme. Og, ja, Instagram er viktig for å utvikle reiseliv i 2019.

Veien videre

HDU valgte LowCamp AS i konkurranse med mange tilbydere. Helheten i å skape en helt ny måte å tenke camping på kan komme til å sette Arendal på kartet og gi tusenvis av besøkende unike opplevelser hvert år fremover.

En kommende reguleringsprosess vil styre hvilke opplevelsesmuligheter som kommer først, hvilke inntektskilder som blir viktigst i årene fremover og hvilke nivå av investeringer som kan ventes. Men med en så spennende plan, i det vi mener er fremtidsrettet satsing innen turisme, har vi klokketro på at svært mange vil få enda mer glede av en av Sørlandets beste tomter i generasjoner fremover. Alle, i hvert fall de som ikke hadde kontrakt på Hove Camping, vil få et bedre tilbud på Hove allerede i 2019.

Styret i Hove Drift og utviklingsselskap AS;

Nils Johannes Nilsen

Ole Glenn Tvermyr

Robert Myhren

Jørn Rosseland

Vibeke Svantesen

Cathrine Coucheron Berli

Ingunn Kilen Thomassen

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.