Framkommelighet i trafikken

Husk at forkjørsveien på Kongshavn har en ende.

Jeg har et ønske om at de som kjører på riksveien videre forbi Kongshavn er oppmerksom på at forkjørsveien stopper like før Kapellsvingen. Etter her er det vanlig høyreregelen som gjelder. Nå som det kommer mange nye hus som vil ha veien sin opp Kongshavnkleiva for å komme videre på fylkesveien, er det et ønske at de som kommer østfra forholder seg til trafikkreglene som gjelder for stedet.

Når det er snø ligger det som regel en rygg som du må forsere for å komme ut på hovedveien og dersom du må stoppe for bil som kommer østfra har du ikke nok fart til å komme opp på veien.

Mange er flinke til å stoppe, men det er dessverre også de som kjører på uten å huske på høyreregelen.

Milly Olimstad Grundesen
Kongshavn

Noe på hjertet? Send dine meningsinnlegg til synspunkt@geita.no

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.