God sommer fra Lokalavisen Geita

GOD SOMMER: Lokalavisen Geita distribuerer en ny papirversjon på Tromøy denne uken, et utstilingsvindu for digitalavisen som det siste året er blitt en viktigere avis.GOD SOMMER: Lokalavisen Geita distribuerer en ny papirversjon på Tromøy denne uken, et utstilingsvindu for digitalavisen som det siste året er blitt en viktigere avis.

Gjennom det siste året har Lokalavisen Geita blitt en viktigere avis.

Det siste året har vært en opptur for Lokalavisen Geita. Det begynte som en helt ålreit høst. Etter at du hadde lest den historiske, første papir­avisen for Tromøy i juli i fjor, dabbet sommeren litt av. Feriegjestene dro, og Tromøy sank tilbake til sin vante gang. Det varte en kort stund.

Den store oppturen for Lokalavisen Geita startet 16. oktober i fjor, sånn rundt kl. ti på formiddagen. Da present­erte Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU) for offentligheten at de faste campinggjestene på Hove Camping ikke fikk fornyet sine kontrakter for sesongleie. I samme møte var representanter for selskapet som i dag er kjent som Canvas Hove tilstede. De presenterte sine visjoner om salgt av hytter til privatmarkedet, gangbroer og hytter i trærne og kanskje til og med et hotell.

Den umiddelbare responsen uteble ikke fra campinggjestene, som regelrett følte seg kastet ut av området, som har flere tiårs tradisjoner for camping med telt, enkle utleiehytter, campingvogner, «spikertelt» og bobiler. De hadde blitt forespeilet at campingen skulle rustes opp, men aldri i sine villeste drømmer ikke regnet med at de ikke skulle få være en del av det. Kort tid etter at nyheten ble kjent ble aksjonsgruppen Bevar Hoveodden opprettet. Ikke for campinggjestene primært, men i bekymring for hva som kan komme til å skje med området, som tidligere hadde sterkt vern som landskapsvernområde. Plutselig lå arealet fylkesmannen ønsket som fortsatt landskapsvern vidåpent for regulering etter plan og bygningsloven.

Det fikk mange til å stille spørsmål ved hva som egentlig skjedde med vernet da Raet nasjonalpark ble opprettet. Mange stilte også spørsmål om hva som skjedde i styrerommet i HDU, ettersom Jan Fasting i Canvas Hove, som jo vant konkurransen om utvikling av campingen, også satt i styret i det kommunalt heleide aksjeselskapet. Lokalavisen Geita har brukt høsten, vinteren og våren på bred dekning av saken. Etter å ha klaget til Fylkesmannen i Agder i vinter på manglende innsyn i HDUs gjøren og laden, måtte selskapet motvillig slippe informasjon ut i offentligheten. Det avstedkom ikke mindre enn to ekstraordinære generalforsamlinger i HDU, en ordinær og mye politisk forvask. For vasken, den er fortsatt ikke ferdig.

Oppvasken er ikke kommet egentlig i gang. I kjølvannet har det politiske protestpartiet Hovelista, med opprinn­else på Tromøy, sett dagens lys. Før sommeren startet skikkelig, lå partiet an til å kunne få flere plasser i bystyret i det kommende valget 9. september. Det kan bli en riktig så interessant ny fireårig bystyreperiode sett med tromøybriller på.

Lokalavisen Geita vil være en digitalavis, som tar samfunnsoppdraget på alvor i årene som kommer – følge med og stille kritiske spørsmål. Da er abonnentene viktige støtte­spill­ere. Enn så lenge er det abonnenter som bærer økonomien i det digitale avisprosjektet for Tromøy. Takket være abonnenter og annons­ører, som begynner å få øynene opp for den lokale markedskanalen digital­avisen er, er det mulig å drive kritisk lokaljournalistikk på, om og for innbyggerne på Sørlandets største øy.

Tallet har passert 500 registrerte abonnenter, og er voksende. Til det må rettes en takk til alle avisens lokale ambassadører, som snakker varmt om hvilket gode produkt avisen er. Ved 1.000 abonnenter åpnes muligheten for å kunne søke staten om pressestøtte. Det er et stykke frem,og forhåpentligvis nås målet etterhvert. Da vil det også være mulig å engasjere personer til å drive journalistikk for Lokalavisen Geita på Tromøy.

I halvannet år siden oppstarten i januar 2018 har Lokalavisen Geita deltatt på en lang rekke lokale arrangementer, møter, tilstelninger, utdelinger, basarer, stevner og hendelser. Det handler om å være tilstede for å formidle det som skjer. Slik kan leserne bli kjent med sine nærmiljøer. Det som skjer i nabolaget, det er viktig for folk! Veldig ofte kan du lese om ting og se bildene kun hos Lokalavisen Geita.

Mange ville ikke fått journalistisk oppmerksomhet uten lokalavisens tilstedeværelse. Når det skjer større ting på Tromøy, og det har vært relativt ofte det siste året, med både opptakten til og nedturen for Hove Music Festival, Hove-saken og en lang rekke talentfulle unge mennesker, løper mediene i flokk.

Lokalavisen Geita er som regel tilstede og med egne øyne og ører, ser, hører og opplever det som skjer, mens andre driver enten skrivebordsjournalistikk eller kommer halsende etter og skriver om nesten akkurat det samme. Man skulle i blant tro at Arendal kommune ikke er stort større enn sentrum – og Tromøy. Abonnenter på Lokalavisen Geita kan regne med å få med seg det som er viktig for dem.

De neste ukene skrus tempoet litt ned, men det vil stadig bli publisert nye artikler. Om det skjer noe som er verdt å melde, vil også nyheter om hendelser bli publisert.

God sommer!

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.