Godt nytt år, Tromøy!

2024: Lokalavisen Geita ønsker godt nytt år til alle lesere og potensielle nye abonnenter! Illustrasjonsfoto / Arkiv2024: Lokalavisen Geita ønsker godt nytt år til alle lesere og potensielle nye abonnenter! Illustrasjonsfoto / Arkiv

Et innholdsrikt 2023 er avsluttet.

Det er et begivenhetsrikt år vi nå har lagt bak oss. 2023 sto i feiringens tegn for Arendal kommune, som i 365 dager har markert byens 300-årsjubileum.

Jubileumsfeiringen har foregått mange steder i kommunen, og også på Tromøy har engasjerte mennesker løftet frem historier, som på sine vis har vært med på å forme fremveksten av kommunen Arendal er blitt.

I høst ble det gjennomført lokalvalg til bystyret i Arendal og til fylkestinget i Agder. I begge de politiske organene har Tromøy fått stemmer blant representantene.

På overflaten er det politiske landskapet mer balansert enn det var i forrige valgperiode, men det vil bli spennende å se hvordan flertallspartiene klarer å styre når de blir stilt overfor krevende valg som krever retning.

Gjennom året som har gått har Lokalavisen Geita vært på plass i mange sammenhenger. Om det har vært basar, om det har vært kulturhistoriske omvisninger, konserter eller mer dramatiske hendelser – digitalavisen for Tromøy har vært på plass.

Det er takket være abonnenter at Lokalavisen Geita klarer å gjøre uavhengig journalistikk nær der og der hvor folk bor. For 2024 håper undertegnede at enda flere velger å bli abonnenter.

Det sikrer at det fortsatt vil være mulig å lage avis utelukkende for de som bor på øya og de mange som har tilknytning hit.

Gjennom 2023 har Lokalavisen Geita publisert over 1.000 artikler, notiser, reportasjer, bildeserier om det som rører seg og det som berører oss på Sørlandets største øy. Mye av det som er skrevet om har du ikke kunnet lese om i andre medier.

For på Tromøy er det aldri en kjedelig dag.

Med ønske om et godt nytt år!

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita