SYNSPUNKT: Hele planområdet må reguleres til LNFR-område

PLANMERKNADER: Ole Ingemann Bording har levert et omfattende høringssvar på det nye planforslaget for campingområdet på Hoveodden, og stiller spørsmål ved om ikke forslaget burde vært lagt frem helt på nytt på grunn av de omfattende endringene. IllustrasjonsfotoPLANMERKNADER: Ole Ingemann Bording har levert et omfattende høringssvar på det nye planforslaget for campingområdet på Hoveodden, og stiller spørsmål ved om ikke forslaget burde vært lagt frem helt på nytt på grunn av de omfattende endringene. Illustrasjonsfoto

– Så godt som hele planområdet reguleres til LNFR-område med vekt på […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |