SYNSPUNKT: Høyresidens iver etter å privatisere velferd

PRIVATISERINGSIVER: – Den store forskjellen mellom partiene finnes på holdningen til privatisering av velferdstjenester samt styrking, oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsforhold til arbeidstakere, skriver LO-leder i Østre Agder, Steinar Rasmussen. Foto: innsendtPRIVATISERINGSIVER: – Den store forskjellen mellom partiene finnes på holdningen til privatisering av velferdstjenester samt styrking, oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsforhold til arbeidstakere, skriver LO-leder i Østre Agder, Steinar Rasmussen. Foto: innsendt

Privatiseringsiveren til høyresiden undergraver vårt velferdssamfunn. Debattinnlegg: LO i Østre Agder har […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |