LEDER: Ap-listen bør ha flere tromøynavn

TROMØYNAVN: Saltrød er overrepresentert og Hisøy har dobbelt så mange navn til Arbeiderpartiets listeforslag. Slik bør det ikke ende. IllustrasjonTROMØYNAVN: Saltrød er overrepresentert og Hisøy har dobbelt så mange navn til Arbeiderpartiets listeforslag. Slik bør det ikke ende. Illustrasjon

Arbeiderpartiet kan fort bli Saltrød-partiet om nominasjonsforslaget blir stående.

Arbeiderpartiets nominasjonskomité har sendt ut sitt første forslag til nominasjonsliste foran neste års lokalvalg i Arendal. På listen fra Tromøy står det to navn, Tanja Maria Javnes Sandåker og Tor Jakobsen. Lokalavisen Geita mener det er veldig bra at Tromøy er på Ap-listen. Med Sandåker på tiendeplass er det en reell mulighet for en Arbeiderparti-representant fra Tromøy i bystyret. Det har det ikke vært i denne perioden, som nå går mot slutten.

Det er langt fra alle som er enige i Arbeiderpartiets politikk. Lokalavisen Geita har ikke et politisk standpunkt, men mener tvert om at enhver representant for Tromøy i demokratiske prosesser er viktig. Øya bør ha minst en fast- eller en vararepresentant fra alle de politiske partiene i bystyret, som kan tale Tromøys sak i de store spørsmålene og være ombudspersoner for innbyggerne. Politikerne er ikke dumme, de vet hvor de kommer fra og hvor de henter mange stemmer. For eksempel kunne en helt uavhengig Tromøy-liste til lokalvalget trolig gitt store utslag i bystyrets sammensetning.

Underlig er det å se nominasjonskomitéen i Arendal Aps første liste. Den er til de de grader skjevfordelt, med hele sju kandidater med bostedsadresse Saltrød, på en liste med totalt 35 navn. Saltrød-folk er flotte de, det er ikke det. Problemet er at i ytterste konsekvens kan en slik liste ende med at det ikke lenger er Arendal Arbeiderparti, men «Saltrød Arbeiderparti» som sitter i bystyret.

Nå skal de ulike arbeiderlagene i lokalpartiet behandle listeforslaget og eventuelt foreslå endringer. Det bør komme flere tromøynavn med på listen. Hisøy foreslår til sammenligning dobbelt så mange navn som Tromøy. Staubø har tre navn på listen. Tromøy Arbeiderlag bør jobbe grundig for å finne flere navn å spille inn til nominasjonskomitéens endelig listeforslag som skal vedtas endelig i slutten av november.

Kommunen trenger variasjon i politikken og Arbeiderpartiet trenger variasjon i sitt listeforslag.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.