LEDER: Bør få til skolesamarbeid

SAMARBEID: Det er lett å forstå at foreldre kan bli irriterte når skolene ikke arrangerer store viktige foreldremøter for både Roligheden og Sandnes skoler samtidig. Foto: Esben Holm EskelundSAMARBEID: Det er lett å forstå at foreldre kan bli irriterte når skolene ikke arrangerer store viktige foreldremøter for både Roligheden og Sandnes skoler samtidig. Foto: Esben Holm Eskelund

Viktig med foreldremøter på begge sider av øya, men det blir slitsomt å måtte gå to ganger.

Roligheden skole og foreldreutvalget arrangerte i forrige uke det som ble omtalt som et obligatorisk foreldremøte om nettvett og mobbing. Over 300 foreldre, foresatte, ansatte og andre interesserte hadde tatt turen til Tromøyhallen for å få med seg foredraget om temaet av organisasjonen Barnevakten. Etter fellesmøtet i hallen hadde alle foreldrene klassevise foreldremøter på skolen.

Denne uken kaller Sandnes skole inn til foreldremøte med det samme temaet og den samme foredragsholderen. Skolen og foreldreutvalget her har valgt å oppfordre foreldrene til å møte. Bakgrunnen for at det ikke kalles obligatorisk her er at opplæringsloven faktisk ikke gir anledning til å pålegge foreldre å møte på foreldremøter. Det finnes ingen straff for ikke å møte.

I tiden mellom foreldremøtene har Lokalavisen Geita oppfanget signaler fra foreldre som synes det er i overkant mye å måtte møte på to foreldremøter to uker på rad om samme tema. Det er nemlig slik at foreldre på Tromøy ofte har barn på begge skolene, ettersom Roligheden har ungdomstrinnet på øya. På Sandnes er det bare elever fra første- til sjuende trinn.

Når det skal holdes foreldremøter med temaer som er allmenngyldige for alle foreldre både på øst og vest burde skolene og foreldreutvalgene samarbeide. Tromøy er ikke større enn at det er mulig å få til. Det var kun halve Tromøyhallen som var i bruk til fellesmøtet på Roligheden. Hallen har plass til enda flere.

Jo mer samarbeid mellom skolene, jo mer vil den til tider veldig synlige og tradisjonelt negativt oppfattede skillelinjen mellom øst og vest på øya bli mindre fremtredende. Det trenger Tromøy.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.